wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

WEBY: Joga pre zdravie


Darina Šimková

Joga je veda o tele, mysli, duši, znamená zjednotenie a rovnováhu, je ako cesta osobného rozvoja, využíva sa pre telesné aj duchovné cvičenia. Metódy a techniky jogy nás vedú telesnými pozíciami, dychovými cvičeniami, relaxáciou a pozitívnym spôsobom myslenia k fyzickému zdraviu, kľudu a poznaniu seba samého. Joga je vhodná pre každodenný život a to každému bez ohľadu na vek či kondíciu.
http://www.jogaprezdravie.sk/

Základy jogy
http://www.jogaprezdravie.sk/zaklady-jogy
Prípravné cvičenia
http://www.jogaprezdravie.sk/pripravne-cvicenia
Jógové asány
http://www.jogaprezdravie.sk/asany
Dychové cvičenia
http://www.jogaprezdravie.sk/pranajama
Meditácia
http://www.jogaprezdravie.sk/meditacia
Relaxácia
http://www.jogaprezdravie.sk/relaxacia
Joga pre zdravie
http://www.jogaprezdravie.sk/joga-pre-zdravie
Fórum
http://www.jogaprezdravie.sk/forum/index
Joga pre zdravie na FB
https://www.facebook.com/pages/Joga-pre-zdravie/25…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.