wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

SEMINÁRE: TAO Life v Bratislave


Darina Šimková

BRATISLAVA 11.05.2013 – Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9. TAO úspechu, TAO liečivá láska, Univerzálne liečivé TAO, cvičenia cchi sebamasáž, aktivizácia tantienu, vnútorný úsmev, 5 liečivých zvukov
http://www.abasfx.sk/tao-life/tao-life-celodenna-p…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.