wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

FILIPÍNSKE LIEČITEĽSTVO


Darina Šimková

Filipínske liečiteľstvo je fenomén, predstavuje dematerializáciu a materializáciu hmoty. Inými slovami, ide už o vstup do fyzického tela človeka bez pomoci skalpela a zhmotnenie negatívnej energie do čohosi, čo svedkovia popisujú ako krvavé chuchvalce. Nazýva sa to aj psychická chirurgia.
http://www.mojefilipiny.sk/sk/filipinsky-liecitel


.
Viac sa dočítate po kliknutí dole