wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ZDRAVIE


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: VIDEÁ A OBRÁZKY ZDRAVIE
Choroba alebo ochorenie je porucha zdravia, presnejšie porucha telesných, kognitívnych, sociálnych alebo psychických funkcií, ktoré zreteľne negatívne ovplyvňujú výkonnosť a zdravie organizmu. Je to súhrn reakcií organizmu na vplyv činiteľov, ktoré môžu vyvolať poškodenie organizmu. Choroba je spojená s oslabením napadnutého organizmu alebo jeho časti. Vzniká porušením rovnováhy medzi organizmom a prostredím. Každá choroba má svoje prejavy a príznaky.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba

Viac sa dočítate po kliknutí dole

Videá o HIV
1 2 3 4 5
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o HIV na google
1  
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Videá o trombóze
1 2 3 4
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o trombóze na google
1 2 
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Videá o embólii
1 2 3 4 5
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o embólii na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Videá o edéme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o edéme na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o chorobách obliček
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o chorobách obličiek na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galéria obrázkov o chorobách obličiek na bing
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo
  
Galéria obrázkov o chorobách pečene na bing
1 2 3 4
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Videá o chorobách žlčníka
1 2 3 4 5
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Galéria obrázkov o chorobách žlčníka na bing
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo
Bookmark the permalink.

Comments are closed.