wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: SLOVENSKÝ RAJ


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: VIDEÁ A OBRÁZKY SLOVENSKÝ RAJ
Turistika je veľmi obľúbená záujmová činnosť (šport, koníček, hobby) spočívajúca v krátkodobom cestovaní a poznávaní prostredia, krajiny, pamiatok, zvykov a ľudí. Klasická turistika je pešia, cykloturistika, mototuristika.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika

Viac sa dočítate po kliknutí dole

Videá o Slovenskom raji
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Galérie obrázkov o Slovenskom raji na picasa
1 2 3
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov o Slovenskom raji na internete
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o Slovenskom raji na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galérie obrázkov o Kláštorisku na picasa
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o Kláštorisku na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galéria obrázkov o Kláštorisku na internete
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o Dedinkách na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Galérie obrázkov o vodopádoch v Slovenskom raji na picasa
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o vodopádoch v Slovenskom raji na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Virtuálna galéria o vodopádoch v Slovenskom raji
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galérie obrázkov o Sokolej doline na picasa
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o Sokolej doline na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o tiesňavách, roklinách na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o Dobšinskej ľadovej jaskyni na google
1
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Virtuálna galéria o Dobšinskej ľadovej jaskyni
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov – Prielom Hornádu na internete
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo
Bookmark the permalink.

One Response to MÚZEUM: SLOVENSKÝ RAJ

  1. Ferdo says:

    Zdravím Dari, Slovenský raj som prešiel krížom-krážom, takže si ma potešila s Tvojou zbierkou, pekne som si všetko pripomenul