wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: SLNOVRAT


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: SLNOVRAT
Pripravili sme pre vás weby, ktoré sa venujú histórii Slovanov. Ako to všetko vzniklo, ako sa to celé vyvíjalo a ako to funguje dnes. Spoznajte históriu Slovanov a skúste sa ňou inšpirovať.

Viac sa dočítate po kliknutí dole

SLOVANIA
Slovania patria k najstarším obyvateľom Európy. Ich pravlasť sa pravdepodobne rozprestierala severne od Karpát medzi stredným tokom Dnepru a Vislou. Nakoľko sa slovanské kmene rozrastali a v v zakarpatskej oblasti sa už nedokázali uživiť, museli sa preto sťahovať do nových sídiel a tak v 4.-6. st. n. l. obsadili rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe.

História Slovanov na Wikipédii
Prvé zmienky o Slovanoch na našom území sú na prelome 5.-6. st. n. l. Na čele slovanských kmeňov stáli náčelníci, ktorých volili rodoví starešinovia. V čase vojnového nebezpečenstva si volili spoločného vojvodu. Zaoberali sa prevažne roľníctvom, boli tiež dobrí poľovníci, rybári a včelári.

Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_peoples – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen – translate

Zoznam slovanských bohov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovansk%C3%BD…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Slavic_mythol… – translate

Kategória – slovanskí bohovia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Slovan…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Slovan%C5%A…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Slawische_G… – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Slavic_deiti… – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Slavic_gods – translate

Slovanské pohanstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_pohans…

Slovanská mytológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytol%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytolo…
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_mythology – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Mythologie – translate

Kategória: Slovanská mytológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Slovan…
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Slavic_… – translate

Slovanskí bohovia na Wikipédii
Letopisy zo 6. storočia hovoria o Slovanoch ako o pohanskom ľude, ktorí uctievali svojich bohov. Hlavnými božstvami boli Perún – boh blesku a hromu, Veles – bohyňa-matka, Svarog – boh slnka, ohňa, vojny, Černoboh  boh dobytka, Belboh – boh dňa a svetla a ďalší. Uctievali aj rieky, vodné víly a verili vo veštby. Slovania verili v záhrobný život. Prírodné úkazy pokladali za nadprirodzené bytosti. 

Perún
http://sk.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BAn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perun
http://en.wikipedia.org/wiki/Perun – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Perun – translate
Veles
http://sk.wikipedia.org/wiki/Veles_(boh)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veles
http://en.wikipedia.org/wiki/Veles_(god) – translate
Dažbog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%BEbog
http://en.wikipedia.org/wiki/Da%C5%BEbog – translate
Mokoš
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moko%C5%A1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mokosh – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Mokosch – translate
Chors
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chors
http://en.wikipedia.org/wiki/Hors – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Chors – translate
Svarog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svarog
http://en.wikipedia.org/wiki/Svarog – translate
Svarožic
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svaro%C5%BEic
http://de.wikipedia.org/wiki/Svaro%C5%BEi%C4%87 – translate
Rod
http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_(god) – translate
Zora
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zora_(bohyn%C4%9B)
http://en.wikipedia.org/wiki/Zorya – translate
Belboh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Belboh
http://en.wikipedia.org/wiki/Belobog – translate
Černoboh
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernoboh
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobog – translate
Stribog
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stribog
http://de.wikipedia.org/wiki/Stribog – translate
Jarilo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarov%C3%ADt
http://en.wikipedia.org/wiki/Jarilo – translate

Jarilo – boh jarného slnka je bohom plodnosti a lovu, ale aj lásky, ľudskej sily, chrabrosti a plodnosti. Jarovilovi sú zasvätené všetky poľné kvety a včely. Jarila môžeme považovať aj za božstvo vojenské. Veď slovo jarí aj dnes znamená smelý, prudký. Jarilovi sa prinášali obety – chlieb, pirohy, pečivo, mlynčeky, kože, semiačka, zrno, kaša, mlieko, kvety, stužky, ovocie, med a kvas.

Trihlav
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trihlav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trihlav
http://en.wikipedia.org/wiki/Triglav_(mythology) – translate
Radegast
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radegast
http://en.wikipedia.org/wiki/Radegast_(god) – translate
Rujevít
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rujev%C3%ADt
http://en.wikipedia.org/wiki/Rugiewit – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Rugievit – translate
Svantovít
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svantov%C3%ADt
http://en.wikipedia.org/wiki/Svetovid – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Svantovit – translate
Živa
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiva_(bohy%C5%88…
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiva
Devana
http://cs.wikipedia.org/wiki/Devana
Lada
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lada_(bohyn%C4%9B)
http://en.wikipedia.org/wiki/Lada_(goddess) – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Lada_(Gottheit) – translate
Morena
http://sk.wikipedia.org/wiki/Morena
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morana
http://en.wikipedia.org/wiki/Marzanna – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Morena – translate
Vesna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vesna
http://en.wikipedia.org/wiki/Vesna – translate
Leshy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_mu%C5%BE%C…
http://en.wikipedia.org/wiki/Leshy – translate
Kračun
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kra%C4%8Dun
http://en.wikipedia.org/wiki/Korochun – translate

Web stránky o Slovanoch
Je fajn a je super, že aj dnes sú tu fandovia slovanských tradícií. A je trochu smutné, že ezoterici poznajú šamanov, inuitov, austrálskych aboridžincov a šamanov z pralesa. Ale zato o šamanských tradíciách, ktoré majú v sebe toho veľa nepoznajú. A tak fandím každému, kto len trochu dá na internete niečo o mágii a ezoterike Slovanov.

Perúnov kruh
http://www.krugperuna.org/
Svätoháj Rodnej viery
http://www.svatohaj.sk/
Rarach
http://www.rarach-turiec.blogspot.sk/
Slovanské hradiská – o hradiskách Slovenska
http://www.hradiska.sk/
Dažbogovi vnuci
http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk/
Slovania vo včasnom stredoveku
http://www.ukm.ff.ukf.sk/slovania/
Ved – vedomecké učenie
http://www.ved.sk/
Slovansko-árijské védy
http://vedy.sk/
Keltoman – Kelti, keltské miesta, Druidi
http://keltoman.sweb.cz/
Slovania Slovieni Sloveni
http://www.pagansouls.ic.cz/
Slovania a pohanstvo
http://pohanstvi.net/inde.php?menu=novinky
Atlara’s Blog
http://atlara.wordpress.com/
Slované
http://www.slovane.cz/
Rodná víra – slovanské pohanství
http://rodnavira.cz/
Slovanská jednota – slobodné spoločenstvo Čechov a Slovákov
http://www.slovanskajednota.ic.cz/
Druidství – Druidské tradície, Kelti a duchovno
http://www.druidstvi.cz/
Keltiké – čo o Keltoch ešte neviete
http://kelt.mysteria.cz/Pages/novinky.htm
Kelti – vznik a základné rysy
http://eldar.cz/kangaroo/keltove/index.html
O pohanstve, mágii a spiritualite
http://davnyobycej.cz/kdo-jsme/
Pohanská federácia
http://www.pohanskafederace.cz/
Slovanská viera
http://www.slowianskawiara.pl/
Svevlad – prvé srbské stránky o starých slovanoch
http://www.svevlad.org.rs/sadrzaj.html – translate
Stari Sloveni – Staroslovanské náboženstvo, mytológia, viera a história
http://www.starisloveni.com/ – translate

Web stránky o Slovanoch, božstvách, tradíciách
V tejto časti publikujeme články, ktoré nám priblížia tradíciu Slovanov, históriu našich predkov ako žili, čo uctievali, … 

Odkiaľ a kedy sme prišli do Európy?
http://www.miam.estranky.sk/clanky/slovania/slovan…
Božstvá z mýtov starých Slovanov
http://www.witchesworld.estranky.cz/clanky/pantheo…
Slovanskí bohovia
http://kuzmisin.blog.sme.sk/r/11479/SLOVANSKI-BOHO…
Mágia v slovanskom svete
http://www.pramen.info/c/1238/magia-v-slovanskom-s…
Hody – Koleda či Kračun
http://rodnavira.cz/kracun/
Bohovia starých Slovanov – Morena
http://www.pramen.info/c/2857/bohovia-starych-slov…
Slovania, bohovia, pohanstvo
http://www.gymlm.sk/nfs/www/ps/Rasova.htm
Slovanské sviatky podľa slnečného kalendára
http://www.cez-okno.net/clanok/slovanske-sviatky-p…
Strava našich predkov
http://www.pramen.info/c/1192/strava-nasich-predko…
Pôvodné korene Vianoc – zimný slnovrat
http://www.dazbogovivnuci.estranky.sk/clanky/tradi…
Slovanské runy
http://pospolitost.wordpress.com/2009/12/08/staros…
Sviatky a tradície Slovanov
http://atlara.wordpress.com/2012/06/22/sviatky-a-t…
Kračún – zimný Slnovrat
http://pohansk.meu.zoznam.sk/products/a24-12-kracu…
Sviatky – články a obrázky
http://www.ved.sk/VedSviatky.htm
Slavorum – Slovanské fórum
http://www.slavorum.com/forum/index.php
Bratia Hromu – diskusné fórum venované Slovanom, ich histórii a mytológii
http://bratiahromu.yw.sk/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.