wiwiwiiter Lenky Švábovej + Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: SCI-FI HISTÓRIA

 
Darina Šimková

DARINA MÚZEUM:  SCI-FI HISTÓRIA
Pripravili sme pre záujemcov zdroje, ktoré sa venujú histórii Sci-fi. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal Sci-fi a za akým účelom. Spoznajte históriu Sci-fi a skúste sa ňou inšpirovať.

Viac sa dočítate po kliknutí dole

SCI-FI HISTÓRIA
Za zakladateľa žánru bol považovaný Jules Verne, pokiaľ ide o technickú Sci-fi to bol Herbert George Wells. Za skutočný základ Sci-fi možno považovať amerického spisovateľa Johna Wood Campbella, ktorý je pre Sci-fi veľmi dôležitý. Položil dôraz nielen na zaujímavý príbeh, ale aj na využitie vedy a techniky. Cambell bol presvedčený o veľkej budúcnosti ľudstva, týmto svojím prístupom ovplyvnil celý rad ďalších autorov. 

Prehľad Sci-fi na Wikipédii
Vedecká fantastika alebo science fiction alebo Sci-fi je žáner prozaických alebo audiovizuálnych diel, v ktorých sa obraz sveta, spravidla premietnutý do budúcnosti, opiera o znalosti súčasnej vedy a techniky a o predpoklady jej vývoja. Sci-fi je žáner blízky fantázii, pričom je dej často zasadený do vesmíru, budúcnosti či alternatívnej histórie. V tejto časti si nájdete základné informácie o Sci-fi.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction
http://de.wikipedia.org/wiki/Science-Fiction

Science fiction
Vedecký žáner alebo tiež Sci-fi
Je umelecký žáner, vymedzený výskytom špekulatívnych technológií a prírodných javov alebo doteraz neznámych foriem života v diele. Dej Sci-fi je často zasadený do vesmíru, budúcnosti či alternatívnej histórie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Science_fic…
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Science_fict…

Literárne žánre
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Liter%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liter%C3%A1…
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Literary_gen…

Sci-fi
Je žáner z beletrie a je z veľkej časti založený písať racionálne o alternatívnych možnostiach.
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Speculative_fi…

Vedecká fantastika
Je široký žáner beletrie, ktorá často zahrňuje špekulovanie založené na aktuálnej alebo budúcej vede alebo technológii. Vedecko-fantastická literatúra sa nachádza v knihách, umení, televízii, filme, divadle.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_fantasti…

Beletria
Je forma akéhokoľvek rozprávania alebo informatívna práca, ktorá sa zaoberá z časti alebo v celku s informáciami alebo udalosťami, ktoré nie sú vecné, ale skôr fiktívne. Hoci fikcia opisuje hlavné vetvy literárnej práce, môže tiež odkazovať na divadelné a filmové či hudobné diela. Beletria kontrastuje s non-fiction, ktorá sa zaoberá výhradne vecnou udalosťou, popisom, pozorovaním a pod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://de.wikipedia.org/wiki/Belletristik

Prehľad beletrie
http://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_fiction

Delenie Sci-fi
Delenie Sci-fi podľa knižiek
Zoznam románov Sci-fi, série noviel a zbierky poviedok
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pe…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_ficti…

Delenie podľa autorov
Sci-fi – zoznamy autorov sú v abecednom poradí
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pe…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_spisovatel%C5%…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_ficti…
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Science-Fic…

Fantastická literatúra
Alebo podobného žánru magického realizmu ako sú horory alebo vedecké fantázie.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fantasy_autho…
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Fantasyauto…

Horor žáner
Zoznam niektorých významných spisovateľov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_horror_fictio…

Komiksy
Zoznam komiksových tvorcov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_comic_creator…

Commons
Kategória: Science fiction – zbierka obrazov, videí a zvukových súborov
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Science…

Beletria
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Fiction

IstroCON
Je festival Sci-fi, fantasy a hororu v Bratislave, jeden z najznámejších a najväčších festivalov svojho druhu v strednej Európe.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Istrocon

SlavCon
Je festival slovanskej mytológie, histórie, fantasy, Sci-fi a stretnutie ľudí s týmito záujmami.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slavcon

Sci-fi fantázia
Fantázia v psychologickom zmysle je široko používaná k vyjadreniu vedomého a nevedomého v ľudskej mysli.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy
http://de.wikipedia.org/wiki/Fantasy

Fantázia – psychológia
V psychologickom zmysle je termín často používaný, aby pokryl dva rôzne zmysly, vedomé a nevedomé. Predstavivosť a fantázia odkazuje na tvorivé schopnosti človeka tvoriť vnútorné obrazy a vytvoriť tak “vnútorný svet”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantasy_%28psychology…
http://de.wikipedia.org/wiki/Phantasie

Fantastické umenie
Je určitý žáner z umenia, skúma fantáziu, predstavivosť, snové stavy a často zdieľa symboliku výberu predmetov, akou je mytológia, mystika …
http://en.wikipedia.org/wiki/Fantastic_art

Sci- fi filmy prehľad
Toto je chronologicky usporiadaný zoznam Sci-fi filmov podľa rokov natočenia ako aj podľa rôznych žánrov
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pe…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_ficti…
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Science-Fic…

Sci-fi televízna história
Tu si nájdete prehľad Sci-fi filmov v televízii
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pe…
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction_on_te…
http://de.wikipedia.org/wiki/Science_Fiction_im_Fe…

Sci-fi podľa klubov a stretnutí fanúšikov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_ficti…

Konvencie Sci-fi
Sú stretnutia fanúšikov rôznych druhov beletrie, vrátane Sci-fi a fantázie, stretnutia sa zameriavajú nielen na literatúru, ale aj na filmy, televíziu a komiksy.
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction_conve…

Delenie Sci-fi podľa zoskupení fanúšikov
Fanúšik Sci-fi je komunita ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o Sci-fi a fantasy literatúru
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0pe…
http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction_fando…

Delenie Sci-fi podľa diskusných zdrojov
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Science_fict…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.