wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ŠAMANSTVO


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: ŠAMANSTVO
Pripravili sme pre záujemcov zdroje, ktoré sa venujú histórii šamanstva. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal šamanstvo a za akým účelom to používa dnes. Spoznajte históriu šamanstva a skúste sa ňou inšpirovať.

Viac sa dočítate po kliknutí dole

História šamanstva a prírodného myslenia
Slovo šaman pochádza z jazyka sibírskeho kmeňa Tunguzov a označuje duchovné cvičenie. Znamená “ten, čo vidí v tme alebo ten čo, vie”. Šamanizmus je stále praktizovaný na celom svete aj v súčasnosti, či už v pôvodných domorodých kultúrach, alebo v modernom svete. Úlohou šamana je, aby využil poznanie, ktoré nadobudol v šamanskom stave vedomia na liečby, pretože v komunite v ktorej žije zastáva funkciu poradcu a liečiteľa. Šamana na jeho šamanskej ceste sprevádzajú jeho najbližší duchovní spojenci silové zviera a duchovný učiteľ, s ktorými má veľmi blízky a dôverny vzťah.

Šaman
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman
http://de.wikipedia.org/wiki/Schamane
Šamanizmus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaman
http://de.wikipedia.org/wiki/Schamanismus
Šamanizmus medzi Eskimo národmi
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_among_Eskim…
Šamanizmus na Sibíri
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism#Siberia
Šamanizmus v Európe
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_in_Europe
Šamanizmus v Amerike
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_among_the_i…
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism#Americas 

Šamanizmus v Amerike – podkategória
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Shamanism_of…
Šamanizmus medzi domorodcami Alaska
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_among_Alask…
Mytológia Inuiti
http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_mythology
http://de.wikipedia.org/wiki/Inuit-Mythen
Šamanizmus – podkategórie
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Shamanism
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Schamanismu…
Šamanizmus – podkategórie commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shamani…
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Shamani…

Totém
http://sk.wikipedia.org/wiki/Totem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Totem
http://en.wikipedia.org/wiki/Totem
http://de.wikipedia.org/wiki/Totem
Totemizmus
http://de.wikipedia.org/wiki/Totemismus
http://en.wikipedia.org/wiki/TotemismHistoricky podelené podľa oblastí
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
Dolgani
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dolgani
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolgans 

Evenkovia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evenkov%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Evenks
http://de.wikipedia.org/wiki/Ewenken
Nanajci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nanajci
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanai_people
http://de.wikipedia.org/wiki/Hezhen
Inuiti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inuit%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Eskimo
http://de.wikipedia.org/wiki/Eskimo
Inuitská mytológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_mythology
http://de.wikipedia.org/wiki/Inuit-Mythen 

Šamanizmus medzi Eskimo národmi
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_among_Eskim…
Jakuti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jakuti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jakuti
http://en.wikipedia.org/wiki/Yakuts
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakuten
Šamanizmus – Aljaška
http://en.wikipedia.org/wiki/Shamanism_among_Alask…
Sami shamanizmus
http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_shamanism
http://de.wikipedia.org/wiki/Samische_Mythologie 

Sami ľudia
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mov%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Sami_people
http://de.wikipedia.org/wiki/Samen_(Volk)
Masky
http://en.wikipedia.org/wiki/Masks_among_Eskimo_pe…
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Masks_b…
Domorodé umenie – Inuiti
http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit_art
Domorodé umenie – Aljaška
http://en.wikipedia.org/wiki/Alaska_Native_art
Domorodé umenie – Amerika
http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_art
Duálne duše
http://en.wikipedia.org/wiki/Soul_dualism 

Animal uctievanie
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_worship
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliges_Tier

Magické myslenie a magická ritualistika
Magické myslenie je myslenie, ktoré vychádza z možností mágie. Magické myslenie je založené na fantázii a viere v nereálne možnosti. Prejavuje sa vierou v zázračných liečiteľov, amulety, talizmany a nachádzame ho v poverách a snároch. Snaží sa použiť naprirodzené sily na prirodzené účely. Pod magickými rituálmi rozumieme určitý spôsob komunikácie s dejmi, ktoré sa odohrávajú v aure okolo ľudského tela. Treba ovládať magickú ritualistiku, ktorá smeruje do aury, čo nie je jednoduché a vyžaduje to prax a skúsenosti. Skrátka treba sa to naučiť ako žiačik v prvej triede sa musí naučiť čítať a písať.

Len veľmi ťažko sa dá stanoviť obdobie, kedy bol výraz čarodejníctvo použitý prvý raz, takisto kedy sa prvý raz objavujú fenomény, ktoré sú s čarodejníctvom spojené: kúzlenie, domnelé schopnosti lietať, zmluva s temnými silami, často spojená s bizarným sexuálnym chovaním, predstavy blízke halucináciam.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Čarodejníctvo
Moderný výklad princípov pôsobenia mágie operuje s pojmom synchronicita. Je to termín, ktorý zaviedol psychoanalytik Carl Gustav Jung a popisuje zmysluplné koincidencie (zhody náhod), ktoré nie je možné vysvetliť zákonom príčiny a následku.
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gia_%28okultiz…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magie
Magické rituály – obrázky
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Witches
Mágia
http://en.wikipedia.org/wiki/Magical_powers
http://de.wikipedia.org/wiki/Magie
Podkategória
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:M%C3%A…
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Magic_(paran…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Magie

Čarodejníctvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carodejn%C3%ADct…
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Carod%C4%9Bjnict…
http://en.wikipedia.org/wiki/Witchcraft
http://de.wikipedia.org/wiki/Zauberei
http://en.wikipedia.org/wiki/Witchcraft#Africa
Podkategória
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Witches
Kúzlo
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_spell
Magické slová
http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_word
http://de.wikipedia.org/wiki/Zauberspruch

Invokácia
http://en.wikipedia.org/wiki/Invocation
Magické myslenie
http://en.wikipedia.org/wiki/Magical_thinking
http://de.wikipedia.org/wiki/Magisches_Denken
Web stránka o bylinkách v mágii
http://www.witchesworld.estranky.cz/clanky/prirodn…
Mágia podľa rôznych princípoch
http://ladyrovena.blog.cz/1005/carodejnictvi-a-mag…
Magické významy a čo je čo v mágii
http://www.sevalinka.estranky.sk/clanky/magicke-vy…
Prehľad byliniek použitelných v mágii
http://anitram.wordpress.com/bylinky/

Magické bylinky a magické bylinkové rituály
http://www.zdravysvet.sk/clanky/prevencia-a-prirod…
http://gotika.blog.cz/0607/magicke-bylinky
Magické rituály
http://www.magielasky.websnadno.cz/Magicke-ritualy…
Svet kúziel a mágie
http://darkprincess.blog.cz/rubrika/ritualy
Mágia v mojom svete
http://emphatei.wordpress.com/
Magické recepty 
http://www.carodejnictvo.sk/

Pračlovek a jeho ritualistika
To je pre mňa problém niečo k tomu napísať. Už sme nejako civilizovaní a je to problém. Ale pozerala som si stránku o posunkovej reči a praveký človek postupne rozvíjal práve komunikáciu telom, rukami a hlavou. A tak isto u prírodných kmeňov napríklad v Afrike sa napodobňuje pobyb zvierat a vyjadrenie všetkého cez tanec a zbraň v ruke. Zvieracia ritualistika sa mení postupne na reč rúk a potom na reč perí a viac a viac je to o zvukoch a menej o reči tela.
Pračlovek
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C4%8Dlovek
Barbar
http://en.wikipedia.org/wiki/Caveman
Evolúcia človeka
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolution
Pravek
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistory
Praveké náboženstvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_religion
Praveké umenie
http://en.wikipedia.org/wiki/Prehistoric_art 

Pračlovek a videá
http://www.youtube.com/watch?v=3wjxArm66yo
http://www.youtube.com/watch?v=snuThf2h8iQ
http://www.youtube.com/watch?v=GVKyi1iIi2E
http://www.youtube.com/watch?v=Us-LadzlbUA
http://www.youtube.com/watch?v=t9fuDjc5xOs
http://www.youtube.com/watch?v=QhLmBHl4mdM 

Pračlovek – stránky o praľuďoch
http://www.aktuality.sk/clanok/192708/praclovek-vy…
http://zaujimavosti.net/veda-a-technika/historicke…
Bojnice – unikátne nálezisko o pračloveku
http://www.topky.sk/cl/13/166206/Bojnice–Takto-zi…

Web stránky o prírodných šamanoch 
Základom šamanizmu je šamanské cestovanie do alternatívnych realít, kde sa “duša” šamana kontaktuje s vesmírnymi silami. Šaman verí, že môže komunikovať s inými dušami alebo duchmi, nakoľko v prírode má všetko svoju dušu. Verí, že ľudia, rastliny, kamene, zvieratá ba aj voda, to všetko má svoju dušu a on šaman dokáže sa na všetky tieto duše napojiť a komunikovať s nimi.

 

Stránky o šamanstve
http://aeternum.blog.cz/0910/samanizmus-silove-zvi…
http://anitram.wordpress.com/2010/06/15/saman-a-je…
http://eldhwen.wordpress.com/category/samanizmus/
http://eprakone.wordpress.com/category/samanizmus/
http://eprakone.wordpress.com/tag/silove-zviera/
http://helar.jigsy.com/entries/%C5%A0amanizmus
http://infinite-life.eu/cs/samani

http://sefaranas.wordpress.com/2011/06/26/samanizm…
http://viziebosorky.wordpress.com/tag/samanske-put…
http://www.2012rok.sk/wp/?s=%C5%A1amani
http://www.aliciahamm.blackeye.cz/alicia-hamm.html
http://www.animalspirits.com/index1.html
http://www.esoterikweb.cz/clanky-nahled.php?id=131…
http://www.putnici.sk/news/778 

http://www.russianlife.com/blog/shaman-native-myst…
http://www.samani.cz/
http://www.samanizmusponasom.sk/
http://www.shaman-australis.com.au/
http://www.svet.wbl.sk/Vsetko-o-samanizme.html
http://www.zorafresova.sk/
https://anitram.wordpress.com/tag/samanske-putovan…

Sami ľudia
http://www.faqs.org/faqs/nordic-faq/part2_NORDEN/s…
Natur uctievanie v sibírskom šamanizme
http://www.folklore.ee/folklore/vol4/hoppal.htm
Šamanské bubny
http://eprakone.wordpress.com/2010/04/29/mozgove-v…
http://eprakone.wordpress.com/2010/05/01/samanske-…
http://lorencikova.blog.sme.sk/c/279445/Sila-saman…
https://anitram.wordpress.com/tag/samanske-bubny/
https://www.facebook.com/Samanskebubny?fref=ts

Videá šamanské
http://www.youtube.com/watch?v=2L_8KbTORk4
http://www.youtube.com/watch?v=8AM1_erwOMY
http://www.youtube.com/watch?v=baT7_txnl6c
http://www.youtube.com/watch?v=CREzEtnC9tk
http://www.youtube.com/watch?v=oD2ymPZvlYA
http://www.youtube.com/watch?v=q-z7QblL79o
http://www.youtube.com/watch?v=R7IR7OXydvU
http://www.youtube.com/watch?v=s_itYDCiAX0
http://www.youtube.com/watch?v=YL_kMTbS2xk

Zmysel masiek v šamanstve
Rituálne masky sa vyskytujú po celom svete, funkcia masky môže byť rôzna. U šamanov slúžila na komunikáciu s duchmi. Mnohé africké masky predstavujú zvieratá. Niektoré africké kmene veria, že zvieracie masky im môžu pomôcť komunikovať s duchmi, ktorí žijú v lesoch alebo v otvorených savanách. Eskimácke masky boli vyrobené z naplaveného dreva, zvieracích koží, kostí a peria a boli často maľované pomocou svetlých farieb. Alebo boli vyrezávané z dreva, často s dlhou parochňou z dreva. 

Čo je to maska ?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maska
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maska
http://en.wikipedia.org/wiki/Mask
http://de.wikipedia.org/wiki/Maske
Africká maska
http://en.wikipedia.org/wiki/African_tribal_masks
http://en.wikipedia.org/wiki/African_traditional_m…
http://www.vub.ac.be/BIBLIO/nieuwenhuysen/african-…
Eskimácke masky
http://en.wikipedia.org/wiki/Masks_among_Eskimo_pe…
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_mask
Galéria másk z celého sveta
http://www.museumsyndicate.com/tag.php?id=135
Druhy afrických masiek
http://www.rebirth.co.za/African_mask.htm

Rituálne masky 1.
http://www.youtube.com/watch?v=1nvOPcG22Rg&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=tK8v2evJjMs&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=LmH64KhgmHY&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=jJ8_tBwBE_A
http://www.youtube.com/watch?v=rspN1MUcIOk&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=VgwsGjRk61M
http://www.youtube.com/watch?v=9g592I-p-dc
http://www.youtube.com/watch?v=VlXwcV4Bfx8

http://www.youtube.com/watch?v=mEVJAdp9JbI
http://www.youtube.com/watch?v=Ixp0Xam2diU
http://www.youtube.com/watch?v=WaqMXnQXbSI&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=BNfM3ZV8eME&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=ut0w5es1ZZ4
http://www.youtube.com/watch?v=eK2e5f4gIHo
http://www.youtube.com/watch?v=tQ2S0Mvg79A&fe…

http://www.youtube.com/watch?v=JzUWjvR0-Wg&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=ReshK1xBdOc
http://www.youtube.com/watch?v=Jl0ljSHeSug&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=RYV8Q5WYPk8&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=h28oHUgfEik&fe…

Rituálne masky 2.
http://www.youtube.com/watch?v=R9hV4zVommA
http://www.youtube.com/watch?v=jKjj66pRXZA
http://www.youtube.com/watch?v=T20Twjiu9Y4
http://www.youtube.com/watch?v=DC9w4KWEgJE
http://www.youtube.com/watch?v=O0y-m0pCi5E&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=H7oE4sKIDuU&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=JEgXAu30yuY&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=hjOk3Zg1N6I&fe…

http://www.youtube.com/watch?v=KkShNhLrTgQ&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=gJX1ZPGtoqc&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=Gf0RrQ62jw8&fe…

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
http://www.youtube.com/watch?v=_bSaWpfbHOs

Rituálne masky 3.
http://www.youtube.com/watch?v=ZvomqHTEzVc&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=jhFMHLux8tI&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=QdEGuFkxbCw
http://www.youtube.com/watch?v=ZnBcUuerVU0
http://www.youtube.com/watch?v=20Kx3ZXeqWY
http://www.youtube.com/watch?v=n88FLC3wXLU
http://www.youtube.com/watch?v=vJ5vr9N18u0
http://www.youtube.com/watch?v=N91Jvk2d8BQ
http://www.youtube.com/watch?v=Lz74pi4J8ow 

http://www.youtube.com/watch?v=ZEGp7-2a7lc&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=QqnKrM5gWQI
http://www.youtube.com/watch?v=O5vn6vziY48
http://www.youtube.com/watch?v=8-XUdY5vYbs&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=xdmaSC6ZseA&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=v0k-vPn25hg&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wt7RO8BX4&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=PndL5fHnK04&fe…

http://www.youtube.com/watch?v=-4bMCbbH0qk&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=aaRcj_BfbNA&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=dFGvNxBqYFI 

Rituálne masky 4.
http://www.youtube.com/watch?v=ZbnQwmZF8hs
http://www.youtube.com/watch?v=83p3PlpPjSs&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=eut9ITORk-o
http://www.youtube.com/watch?v=3zvpQIvJWlA
http://www.youtube.com/watch?v=mpr0KDLyU2k&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=zIwRZn_OHUw&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=4CsjpoGU0U0&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=7Q1M-jiKcXQ&fe…

http://www.youtube.com/watch?v=u-wj4MJpWz0&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=dq9nxoavND8&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=7ydV-Xab-G8&fe…
http://www.youtube.com/watch?v=_bSaWpfbHOs&fe…

Psychotropné látky v šamanstve
Treba sa naučiť si vysvetlovať správne použitie psychotropných látok v šamanských kultúrach ako prostriedku nadobudnutia mimoriadnych schopností, ktoré šaman potreboval pre prežitie v náročných prírodných podmienkach. Nie je to o drogových zážitkoch ako sa to často stáva v dnešnej dobe.

Stránky o drogách ako náboženský aspekt.
Tu je pár webových stránok, ktoré vás poinformujú o účinkoch rôznych psychotropných látok
http://www.biotox.cz/enpsyro/obshrost20nej.html
http://www.erowid.org/psychoactives/psychoactives….
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morfin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Heroin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A1i%C5%A1 

A tak sa poďme oboznámiť s národom užívajúcim ayahuascu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca
http://cs.wikipedia.org/wiki/DMT
http://sk.wikipedia.org/wiki/Enteog%C3%A9n
http://zivotni-energie.cz/yahuasca-setkani-s-bohyn…
http://www.ayahuasca.com/
http://www.ayahuasca-info.com/
http://www.2012rok.sk/wp/ine-dimenzie/10884-vdaka-…

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
http://www.youtube.com/watch?v=2flbDkq9d1k

Ayahuasca video
http://www.youtube.com/watch?v=ZQvNDQ6jSPU
http://www.youtube.com/watch?v=2flbDkq9d1k
http://www.youtube.com/watch?v=IOAkXfLnEz8
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ
http://www.youtube.com/watch?v=QgY6Jx-EadM
http://www.youtube.com/watch?v=pI5P2n3XFtA
http://www.youtube.com/watch?v=NLmSqXJ60mU 

http://www.youtube.com/watch?v=GMbUr8yZNt0
http://www.youtube.com/watch?v=THa7kpuVwO4
http://www.youtube.com/watch?v=xfQf_Fts-_k 

Ayahuasca – DMT
http://www.youtube.com/watch?v=DD7QYL1u848
http://www.youtube.com/watch?v=9ztU1bafTig
http://www.youtube.com/watch?v=RRtj0eabApo
http://www.youtube.com/watch?v=SzFXa-TytUA
http://www.youtube.com/watch?v=aFjEMe7KJVU
http://www.youtube.com/watch?v=aAAHYoR1iw0
http://www.youtube.com/watch?v=d5uhgFfZcuY 

http://www.youtube.com/watch?v=j-BnExufRwk
http://www.youtube.com/watch?v=F43DEslkd1g
http://www.youtube.com/watch?v=lfYx7MfBHjQ
http://www.youtube.com/watch?v=-VsYIldsjCc
http://www.youtube.com/watch?v=yxvoVQvQYs8
http://www.youtube.com/watch?v=EKFlHE2U3x8 

Čo je to meskalín?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Meskal%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Meskalin 

Meskalínové šamanstvo
http://www.youtube.com/watch?v=Q8xOJmY6v-A
http://www.youtube.com/watch?v=Y0fR9CpX3DU
http://www.youtube.com/watch?v=DnZELzG0ESs
http://www.youtube.com/watch?v=K_JYyawneW0
http://www.youtube.com/watch?v=bLL1D88IFww
http://www.youtube.com/watch?v=M5u4m1bzpUM
http://www.youtube.com/watch?v=Hbj-t7IhQDA
http://www.youtube.com/watch?v=Abw7pOtf_o4 

http://www.youtube.com/watch?v=lrioOjDI8zM
http://www.youtube.com/watch?v=fdDlRJ5ERX4
http://www.youtube.com/watch?v=1lPTm0gDEpI
http://www.youtube.com/watch?v=u0jbUHK4bTc
http://www.youtube.com/watch?v=jKlW4PfZN_Y
http://www.youtube.com/watch?v=6nnhdX_WWTg 

Meskalínové umenie
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ
http://www.youtube.com/watch?v=IROPgWdLdxw
http://www.youtube.com/watch?v=OZvJWOVKIvI
http://www.youtube.com/watch?v=pLc9inu5Kok
http://www.youtube.com/watch?v=vWw6LAfBKaU
http://www.youtube.com/watch?v=X_clvUK6Gt8
http://www.youtube.com/watch?v=BVbfb8EScOg
http://www.youtube.com/watch?v=Q0xMLDwDImI 

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
http://www.youtube.com/watch?v=6UasOXqWKFQ

Meskalínová hudba
http://www.youtube.com/watch?v=dvY2KIFM8io
http://www.youtube.com/watch?v=Dknn3zaKY7U
http://www.youtube.com/watch?v=7aFYGv6lLZE
http://www.youtube.com/watch?v=Rt7UPBCrgb0
http://www.youtube.com/watch?v=40f_ZRPVMMM
http://www.youtube.com/watch?v=6qSsXzEYroY
http://www.youtube.com/watch?v=9xxENiPxxWo
http://www.youtube.com/watch?v=kvr0skW6L8M

Trans v šamanstve
Šaman sa učí tradičné techniky, mytológiu a tajný šamanský jazyk a naučí sa, akými prostriedkami sa môže dostať do tranzu a akým spôsobom ho môže zvládnuť. Pretože práve v tranze je schopný komunikovať s duchmi, podnikať mystické cesty. S tým súvisia aj jeho liečiteľské schopnosti.

Čo je to tranz ?
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tranz
http://en.wikipedia.org/wiki/Trance
Zmenený stav vedomia
http://en.wikipedia.org/wiki/Altered_states_of_con…
http://de.wikipedia.org/wiki/Bewusstseinszustand
Extáza
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ext%C3%A1ze_(stav)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecstasy_(state)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ekstase
Ukážky tranzu – videá
http://www.youtube.com/results?search_query=shaman…

Šamanstvo Sašu Puebla
Šamanizmus je jedna z významných duchovných ciest do vlastnej duše pomocou techník a praktík či už pravekého, alebo prírodného človeka. Saša Pueblo sa usiluje preniknúť až do prehistórie svojej duše, keď sme boli ešte akýsi druh zvierat alebo živočícha. Spoznáva zákutia duše šamana bezprostredne v sebe, a tak isto sa usiluje oživiť šamanské tradície a previesť ich do meditačnej praxe ďalších meditujúcich.

Šaša Pueblo a jeho šamanská prax
http://www.meditacia.sk/4215-Sasa-Pueblo-saman/
Šaša Pueblo a jeho šamanská škola
http://www.meditacia.sk/1966-Aura/
Zvuky meditačné
http://www.meditacia.sk/1967-Mantra/
Zvieracie schopnosti v ezoterike
http://www.meditacia.sk/1969-Zviera/
Pračlovek
http://www.meditacia.sk/1970-Praclovek/
Vtáčie zvuky
http://www.meditacia.sk/1971-Vtaky/
Zvukové nahrávky o šamanstve
http://www.meditacia.sk/1833-Saman-sekcia-MP3/
Echolokačné vlastnosti zvierat
http://www.meditacia.sk/1305-Echo-skola/
Energie Zeme
http://www.meditacia.sk/2027-Reiki-symbioticke/
http://www.meditacia.sk/1968-Reiki-ZOO/
Šaman
http://www.meditacia.sk/1299-Saman/
Galéria zasvätení
http://www.meditacia.sk/3082-Galeria-zasvateni/
Energie a aura okolo tela ezoterika
http://www.meditacia.sk/1966-Aura/
Prehľad zasvätení
http://www.meditacia.sk/3162-Zasvatenia/
Magická škola
http://www.meditacia.sk/1328-Magicka-skola/
Magická ritualistika
http://www.meditacia.sk/1328-Magicka-skola/

Bookmark the permalink.

Comments are closed.