wiwiwiiter Lenky Švábovej + Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: FENG SHUI


Darina Šimková

Feng-shui v architektúre popisuje vzťah medzi človekom a prírodou, hovorí o kladnom, či zápornom mieste na bývanie. Učí nás, ako zistiť energetické centrum bytu. Týka sa aj stravy, obliekania, myslenia, reči, medziľudských vzťahov. Učenie Feng-shui, čo znamená vietor a voda, vychádza z učenia o poznaní, že všetko okolo nás pozostáva z energie. Je to vlastne náuka o harmónii života a bývania, o jeho využívaní v prospech človeka.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Feng-%C5%A1uej

Viac sa dočítate po kliknutí dole

Videá o Feng-shui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Galérie obrázkov o Feng-shui na picasa
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galérie obrázkov o Feng-shui z facebooku
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber obrázkov Feng-shui na google
1 2 3 4 5 6
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber obrázkov Feng-shui na google+
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Galéria obrázkov Feng shui na bing
1 2 3 4 5 6 7
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov Feng shui na Pinterest
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov Feng shui v e-shopoch 
1 2 3 4    
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky z fotogalérií
1 2 3 4
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Bookmark the permalink.

Comments are closed.