wiwiwiiter Lenky Švábovej + Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ASTROLÓGIA


Darina Šimková

Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a súvislosťami medzi postavením nebeských telies a dejmi minulými, súčasnými, aj budúcimi na určitom mieste Zeme. Zaoberá sa určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí ako aj celých národov. Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrol%C3%B3gia

Viac sa dočítate po kliknutí dole

http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrol%C3%B3gia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Astrologie – translate
Zverokruh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zverokruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brokruh
http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Tierkreiszeichen – translate
Astrológia – domy
http://goo.gl/Mcr8e – translate
Astrologický aspekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_aspect – translate
http://goo.gl/HDKz  – translate

Ascendent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ascendent
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascendant – translate
http://goo.gl/Eb6nD – translate
Západná astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_ast…
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_astrology – translate
Babylónska astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babyl%C3%B3nsk%C3%A1_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_astrology – translate
Helénská astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hel%C3%A9nsk%C3%A1_as…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_astrology – translate

Arabská astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_astrolog…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_astrolog… – translate
Indická astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dsk%C3%A1_astr…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Jyotisha – translate
Zoznam astrologických tradícií, typov a systémov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astrological_… – translate
Portál Astrológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Astrology – translate
História astrológie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Historie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology#History – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_astrology – translate

Astrologické symboly
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologick%C3%A9_sym…

http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_symbols – translate
Významný astrológovia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#V.C3.BDzna
Klaudios Ptolemaios – známy astrológ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudios_Ptolemaios
Planéty v astrológii
http://en.wikipedia.org/wiki/Planets_in_astrology – translate
Astrológia a astronómia
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_astrono… – translate
Astrológia – Mesiac
http://goo.gl/GToHz – translate
Astrológia – Slnko
http://goo.gl/PqQdA – translate
Astrologický software
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_software – translate

Astrológia – internet
Astrológia je symbolický jazyk, ktorý naznačuje vzťah medzi makrokozmom a mikrokozmom. Najznámejšia oblasť astrologického skúmania je opis vzťahu postavenia astrologických planét v okamihu narodenia na človeka pomocou astrologického diagramu, ktorý nazývame horoskopom.


http://www.youtube.com/watch?v=sD9f0XU_S78

http://www.pannacz.com/astrologie.4.1/
http://www.astrolot.cz/
http://www.astro.com/astrology/in_vedic2_e.htm
http://www.astrologie.cz
http://www.inext.cz/astrologician/astrologie/
Encyklopédia slovenských a českých astrológov
http://www.volny.cz/apacific/
Astrolexikón
http://www.zverokruh.sk/astrolexikon/
Astrológia a horoskopy
http://wildweb.sk/astro/
Šamanská astrológia
http://shamanicastrology.com/
Digitálna medzinárodná astrologická knižnica
http://cura.free.fr/DIAL.html – translate
Prehľad o astrológii
http://www.dmoz.org/Society/Religion_and_Spiritual
Astrológia
http://www.oranzovestranky.cz/search.php?rstext=al…
Astro-ascendent
http://www.wildweb.sk/astro/ascendent.html

Foto zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Paranatellonta.j…
Autor: Anonymous illuminator
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellarius_p…
Autor:  Loon, J. van
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Beit_Alpha….

Bookmark the permalink.

One Response to MÚZEUM: ASTROLÓGIA

  1. Marek says:

    Čau Dari, pridávam do zbierky túto web stránku null
    http://www.jurasek.sk/horoskop/astrologia.php