wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ANTOLÓGIA ANJELOV


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: ANTOLÓGIA ANJELOV
Pripravili sme prezentáciu aktivít RNDr. Emila Páleša CSc, ktorý sa venuje problematike histórie anjelov v ľudskej spoločnosti a vytvára vynikajúce dielo Antológia anjelov. Je to nesporne základ anjelských sfér.

História anjelov – RNDr. Emil Páleš CSc
RNDr.Emil Páleš CSc. študoval kybernetiku, venoval sa výskumu umelej inteligencie. Publikuje a prednáša doma i v zahraničí. Je popredným predstaviteľom sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu kozmológie, antropológie a teológie. Vedie nadáciu Sophia a je autorom kníh Angelológia dejín a Sedem archanjelov.

Kozmológia anjelov
SOFIA: Uvádza duchovné hodnoty do života
http://www.sophia.sk/
Aktuality
http://www.sophia.sk/aktuality
Prednášky
http://www.sophia.sk/harmonogram-prednasok
Wikipédia o RNDr.Emil Páleš
http://sk.wikipedia.org/wiki/Emil_P%C3%A1le%C5%A1
RNDr.Emil Páleš a informácie o antológii, ktoré nám pomôžu duchovne sa vzdelávať
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Emil-Pales/
http://www.astrologik.szm.com/emil-pales-o-astrolo…
https://www.google.sk/search?q=Emi
http://www.astrologickeporadenstvo.sk/?q=emil-pale…
http://cestalasky.wordpress.com/?s=emil+p%C3%A1le%…
http://www.cez-okno.net/emil-pales
http://ee.dunres.sk/texty/uloha_europy.pdf
http://duchovno.hostsk.eu/view.php?cisloclanku=201…

Angelológia je prezentovaná aj na Facebooku a nájdete si tu aktuálne informácie o tom, čo sa deje v Sophii – neziskovej organizácii, ktorú založil Dr. Emil Páleš.

Facebook Angelológia dejín – SOPHIA
https://www.facebook.com/Angelol%C3%B3gia-dej%C3%A…

Emil Páleš na youtube – je tu množstvo videí z jeho seminárov, konferencií, anjelského festivalu a televíznej relácie Mystérium života
Youtube – Emil Páleš
http://goo.gl/eOOr2

Bookmark the permalink.

Comments are closed.