wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ANJELI ATLANTÍDY


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: ANJELI ATLANTÍDY
Vyzbierali sme stránky, ktoré sa venujú ANJELOM ATLANTÍDY a histórii anjelských sfér. Ako to všetko vzniklo, ako kto používal anjelov Atlantídy a za akým účelom. Odporúčame poznať históriu anjelov Atlantídy a svetla – inšpirujte sa. 

Viac sa dočítate po kliknutí dole

ATLANTÍDA – SVET ANJELOV
Vyzbierali sme stránky, ktoré sa venujú anjelským sféram Atlantídy. Ide o špeciálne orientované anjelské sféry, ktoré tvoria ucelený systém. Spoznajte aj tieto anjelské sféry.

Na kurze Anjeli Atlantídy absolventi absolvujú praktické cvičenia, prečisťujúce a naľadovacie meditácie, naučia sa rituál na nadviazanie okamžitého kontaktu s celou hierarchiou anjelov, zavolať ich na pomoc, naučia sa vyhotoviť anjelské pečate. 

Anjeli Atlantídy
http://www.rai-reiki.sk/vyhladavanie/?vyhladaj=anj…

http://www.anjeli-reiki.org/kurzy-rai/kurz-seminar
http://bylinkovaskola.sk/7-Kurzy-a-seminare.html
http://jan-stofanik.blogspot.sk/
http://www.snajdr.sk/index.files/Page500.htm
http://novazeme.ning.com/profiles/blog/show?id=131…
http://angelarium.wordpress.com/2010/06/09/atlanti… 
http://www.e-terapie.sk/html/anjeli_atlantidy.html…

Anjeli svetla
Anjelské svetlo je dar od anjelských bytostí. Zasvätenie Anjeli svetla je založené na židovskej Kabale. Adepti si osvojujú techniky majstrov Atlantídy, naučia sa pracovať a naladiť na anjelské energie pomocou znakov – anjelských pečatí a sú schopní vďaka zvýšeniu senzitivity liečiť seba aj druhých. 

Svetlo z anjelov
http://www.laska3r.sk/kurzy-energie/anielske-svetl…

Bookmark the permalink.

Comments are closed.