wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: ANATÓMIA


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: VIDEÁ A OBRÁZKY ANATÓMIA
Anatómia človeka alebo antropotómia alebo teloveda je časťou všeobecnej anatómie. Skúma stavbu orgánov a orgánových sústav ľudského tela. Ľudské telo, tak ako ostatné živočíšne telá, je tvorené anatomickými sústavami, tie sú tvorené orgánmi. Orgány sú tvorené tkanivami, ktoré sa skladajú z jednotlivých buniek a nebunkových štruktúr. Tkanivá skúma histológia, bunky zase cytológia.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3mia_%C4%8Dl…

Viac sa dočítate po kliknutí dole

Videá o anatómii ľudského tela I.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Videá o anatómii ľudského tela II.
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Galéria obrázkov o anatómii ľudského tela na picasa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o anatómii ľudského tela na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o anatómii hlavy na internete
1 2 3 4 5
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o srdci
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o srdci na google
1 2
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galéria obrázkov srdca na bing
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o tráviacej sústave na google
1 2
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o tráviacej sústave na internete
1 2 3

za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o obehovej sústave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o žilách na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o cievach na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o lymfatickej sústave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o lymfatickej sústave na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o nervovej sústave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o nervovej sústave na google
1 2 3 4
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galéria obrázkov o nervovej sústave na bing
1 2 3 4
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Videá o endokrinnej sústave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o endokrinnej sústave na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o ľudskom oku
1 2 3 5 6 7 8 9
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o ľudskom oku na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o ľudskom oku na internete
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Videá o koži
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o koži na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o svaloch a šľachách
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o svaloch na google
1 2 3 4 5 6
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o šľachách na google
1 2
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o obličkách
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o obličkách na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Galéria obrázkov obličiek na bing
1 2 3 4
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Videá o neurónoch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
35
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o neurónoch na google
1 2 3
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo 

Videá o dýchacom systéme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
za každým číslom – je video – klikni na číslo 

Obrázky – špeciálny výber o dýchacom systéme na google
1 2 3 4
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o pečeni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Galéria obrázkov pečene z webu
1 2 3 4 5
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o pečeni na google
1 2 3 4 5
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Galéria obrázkov pečene na bing
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Galéria obrázkov chorôb pečene z webu
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Obrázky – špeciálny výber o chorobách pečene na google
1 2 3 4
za každým číslom – sú obrázky – klikni na číslo

Videá o pankreasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Galéria obrázkov o ľudskom mozgu na google
1 2
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov o ľudskom mozgu na picasa
1 2 3
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo 

Galéria obrázkov o ľudskom mozgu na bing
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Galéria obrázkov o ľudskom mozgu na internete
1
za každým číslom – je galéria – klikni na číslo

Videá o ľudskom mozgu
1 2 3 4 5
za každým číslom – je video – klikni na číslo

Bookmark the permalink.

One Response to MÚZEUM: ANATÓMIA

  1. Láďa says:

    Paráda