wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

LUNÁRNA NOC: Darina info streda 20:00


Darina Šimková

DARINA – NOVINKA
Tu vás budeme pravidelne denne informovať o mesačnom cykle. Lunárny kalendár pracuje na princípe lunárneho – mesačného cyklu, sú v ňom zohľadnené fázy a postavenia Mesiaca voči Slnku, Zemi a jeho vplyvu na prírodu okolo nás aj na naše telo a psychiku. Aktuálny stav 04.09.2013 – mesiac ubúda.
http://kalendar.azet.sk/lunarny

Bookmark the permalink.

Comments are closed.