wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

KURZY: MUDRY – Darina Šimková – kurz


Darina Šimková

DARINA KURZY – Darina Šimková pre vás organizuje internetový kurz – mudry. Nájdete si tu prehľad techník, koncentrácie. Uvádzam tu niektoré techniky z vlastnej skúsenosti.

ചതുർവിംശതി_മുദ്രകൾ  Autor: Unknown

Kurz – mudry

DARINA: Predstavujem vám Kurz výcviku prstových módov. Mudry – prstov, rúk, či celkového držania tela, ale aj špeciálne pozície očí, jazyka, dychové techniky, rôzne vizualizačné techniky, to všetko môžeme použiť na meditačné a liečebné účely. Mudry sú vlastne jednoduchý nástroj, ktorý môžeme používať kdekoľvek. Mudry cvičíme najčastejšie oboma rukami súčasne, základom je trpezlivosť a pravidelnosť. Určite viete, že z hľadiska akupunktúry a akupresúry sú ruky veľmi dôležité, lebo v končekoch prstov máme niekoľko tisíc nervových zakončení, ktoré sú spojené s orgánmi a môžu ich ovplyvňovať, uvoľňovať, povzbudzovať a harmonizovať podľa našej potreby. Mudry môžeme použiť ako nástroj liečenia, vyliečiť si napr. chronické ochorenie, čo môže trvať mesiace až roky. Môžeme si zistiť napríklad aké máme množstvo jednotlivých živlov v tele a to tak, že zľahka tlačíme palcom na brušká jednotlivých prstov a pozorujeme energiu, ktorá plynie medzi palcom a prstami. Ak máme nadbytok, pociťujeme pulzáciu – ako silný prúd. Ak máme nedostatok energie, vtedy energia neprúdi a je blokovaná. Poďme si trochu zacvičiť. Ako na to? Sú rôzne spôsoby. Mudry môžeme robiť v tzv.mudrových pozíciách, zosilniť účinky dychovým rytmom, vizualizáciou, dotykom alebo tlakom určitých prstov. Je to naozaj veľmi jednoduché, stačí držať prsty v nejakej polohe, na začiatku nám postačí cvičiť okolo desať minút denne. Neskôr postupným pridávaním môžeme túto dobu zvýšiť až na jednu, či dve hodiny. Mudry môžeme cvičiť kdekoľvek a kedykoľvek. Je treba cvičiť ľahko, mať v prstoch slabé napätie. Kedy možno použiť mudry? Ak máme zdravotné problémy, pričom niektoré mudry účinkujú okamžite, zatiaľ čo iné mudry sa musia cvičiť dlhšie. Výhodou tohto cvičenia je, že dosiahneme dobré výsledky aj v prípade, že v neho neveríme. Ja osobne najčastejšie precvičujem mudry, keď som veľmi nervózna, vystresovaná. Vtedy používam túto veľmi jednoduchú pozíciu rúk. Dlane smerujú hore a pravá ruka je akoby čiastočne vložená do ľavej ruky. Ukazováky oboch rúk zohneme do tvaru „o“ tak, že sa zo spodku nechtami dotýkajú palcov, ktoré špičkami spojíme. Pritom sa druhými článkami ukazováky opierajú o seba. Ostatné prsty na oboch rukách sú rovné a tesne pri sebe. Je vhodná na meditáciu a relaxáciu, podporuje koncentráciu a zbavuje nás negatívnej energie a taktiež priaznivo pôsobí na činnosť srdca.

Mudry
Mudra je symbolické – rituálne gesto, ktoré sa používa v hinduizme a budhizme. Niektoré mudry sa predvádzajú pomocou celého tela, ale najčastejšie sa používajú iba ruky a prsty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mudra
http://en.wikipedia.org/wiki/Mudratranslate
Joga prstov má silu liečiť
http://www.cas.sk/clanok/255374/ucinna-prevencia-p…
Ajurvéda: Mudry – jóga prstov
http://www.2012rok.sk/wp/joga-tai-chi-qi-gong/6336…
Prstové mody
http://aftareiki.txt.cz/rubriky/25920/joga-prstu-a…
Mudry, ich pôvod, pôsobenie a mystický význam
http://nina450.wordpress.com/2011/04/07/mudry-ich-…
Mudry – jóga prstů
http://www.terapieuovecky.cz/clanky/mudry—joga-p…
Samoliečba – jóga prstov
http://www.sha1.wbl.sk/
Účinná prevencia proti bolesti: Namiesto tabletiek vyskúšajte jogu prstov
http://www.cas.sk/clanok/255374/ucinna-prevencia-p…
Joga prstov má silu liečiť
http://www.zzz.sk/?clanok=6575

Mudry – videá  
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM
http://www.youtube.com/watch?v=DDG_wrJSLUw
http://www.youtube.com/watch?v=tff9Yo5t6Rk
http://www.youtube.com/watch?v=XPFv1_1ibz4
https://www.youtube.com/watch?v=vJT5U7qeRKU
https://www.youtube.com/watch?v=AfRdQCD4IrE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_vUCoufnws
https://www.youtube.com/watch?v=EQ7PAUlRNSM&l…

Hmat
Hmat je jeden z piatich ľudských zmyslov. Hmat je skôr súbor niekoľkých rôznych zmyslov, ktoré pomocou receptorov v koži môžu získavať informácie z okolia – tlaku, bolesti, chladu, tepla, vpichu, vibrácií atď.
http://de.wikipedia.org/wiki/Haptische_Wahrnehmungtranslate
Hmatové vnímanie
Hmatové vnímanie je rozpoznávanie objektov cez dotyk. Ľudia vedia rýchlo a presne identifikovať 3-rozmerné predmety hmatom, buď prstami po vonkajšom povrchu predmetu, alebo držia celý objekt v ruke.
http://en.wikipedia.org/wiki/Haptic_perceptiontranslate 
Prst
Prst je jeden z piatich pohyblivých útvarov ukončujúcich dlaň ruky, sú to palec, ukazovák, prostredník, prstenník, malíček. Prsty sa používajú v takmer všetkých ľudských činnostiach. Jemná motorika prstov je dôležitá napríklad pri hre na hudobný nástroj, v hodinárstve, chirurgii, pri písaní na klávesnici a …
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prst
Posunková reč
Posunková reč je dorozumievací prostriedok nepočujúcich, pomocou pohybov jednej alebo obidvoch rúk a nápadným výrazom tváre.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Posunkov%C3%A1_re%C4%…
Prstová abeceda
http://www.zzz.sk/?clanok=7284
http://ruce.cz/clanky/3-prstova-abeceda
http://wrack.ped.muni.cz/portal/infKomTechn/vyukaI…
http://www.nepocujuci.sk/jazyk.htm
Magické pohyby
https://www.martinus.sk/?uItem=2202
Tensegrita je výraz, který používal Carlos Castaneda pro cvičení tzv. magických pohybů šamanů dávného Mexika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tensegrita

Bookmark the permalink.

Comments are closed.