wiwiwiiter Lenky Švábovej + Dariny Šimkovej fórum FA 

   

FACEBOOK: KABALA


Darina Šimková

DARINA FACEBOOK: KABALA
Vítame Vás na stránke, ktorá sa venuje zberu adries o kabale na wikipédii. Priebežne dopĺňame.


Zobraziť Ezoterika, liečiteľstvo na väčšej mape
.
Viac sa dočítate po kliknutí dole

KABALA NA WIKIPÉDII  
Kabala – z hebrejčiny prijatie, schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey, tradícia – je mystický smer v židovskej filozofii, ktorý sa ňou vinie od počiatku a výrazné miesto nadobúda v 9. stor. až 13. storočí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kabala
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabala

Hermetická kabala
Praktická kabala
Merkaba
Kniha Genezis
Talmud
Tóra
Sefirot
Bookmark the permalink.

Comments are closed.