wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

KURZY: Intuitívné vidění pro děti – cz

2G
Lenka Švábová+Darina Šimková

STRAKONICE 20. – 24.05.2015 – Studio Daja. Kurz Intuitívné vidění pro děti do 12ti let, dle metody intuitivního vnímání autora Marka Komissarova. Kurz vede Jan Světlák. 
http://kristall-centrum.cz/akce/detistrak/

Kurz intuitívního vidění
.

Darina doporučuje: Pokud se vám video nespustilo, klikněte si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=RaeF-hecuBY 

Čo je paměť?
Paměť je schopnost centrální nervové soustavy uchovávat a používat informace o předchozích zkušenostech. Jde o proces vštěpování (kódování), uchovávání (retence) a vybavování (reprodukce) zkušenosti. Informace do paměti ukládáme v různé formě, např. vizuální, akustické, sémantické. Je také možnost vidět i bez použití fyzického zraku. Je to schopnost lidského mozku vnímat informace přímo z okolí bez pomoci 5 orgánů  vnímání. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pam%C4%9B%C5%A5

Chceš hledat na Google?
https://www.google.cz/#q=Intuitivn%C3%AD+vid%C4%9B…

Chceš hledat na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Intui…

Víš kde najdeš více informací o kontrole mysli?
https://www.cimax.sk/lieky/silvova-metoda