wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

FESTIVAL: Alchymistické Litoměřice

V3
Lenka Švábová+Darina Šimková

LITOMĚŘICE 15. – 16.05.2015 – Dům Kultury Na Valech 2028. Festival Alchymistické Litoměřice – umělecké výstavy, prodejně výstavní veletrh, workshopy, přednášky, meditace nebo hudební a divadelní představení. Festival je určen všem, kteří mají chuť tvořit, sdílet a inspirovat se…
http://www.allfestival.cz/

Alchymystické Litoměřice
.

Darina doporučuje: Pokud se vám video nespustilo, klikněte si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJZFeIPoswY

Co je to alchymie?
Alchymie je obor lidského poznání, který měl jisté prvky z několika nynějších vědních oborů – fyzika, chemie, medicína, astrologie, magie. Odpovídá dnešním holistickým konceptům poznávání. Vychází z nauky o příbuznosti a přeměnách látek a zaměřuje se na proces zdokonalování přírody, zkoumá přirozenost těl a jejich proměňující se sílu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alchymie

Chceš hledat na Google?
https://www.google.cz/#q=alch%C3%BDmia

Chceš hledat na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Alche…

Víš kde najdeš více informací o alchýmii a hermetizme?
http://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search…