wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

WIKIPÉDIA: INDIA


Darina Šimková

India je druhá najľudnatejšia krajina na svete. Zaberá takmer celý Indický subkontinent a jej pobrežná čiara má viac ako 7 000 kilometrov. Susedí s Pakistanom na západe, Čínou na severozápade aj severovýchode, Nepálom a Bhutánom na severovýchode, Bangladéšom a Mjanmarskom na východe a v Indickom oceáne ležiacimi Maldivami na juhozápade a Srí Lankou na juhu. India považuje aj Afganistan za štát, s ktorým hraničí.
 

Zobraziť Výstavy a múzeum na väčšej mape
 
Viac sa dočítate po kliknutí dole

WIKI: ASTROLÓGIA


Darina Šimková
.
Astrológia je veľmi starý odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a súvislosťami medzi postavením nebeských telies a dejmi minulými, súčasnými,  aj budúcimi na určitom mieste Zeme. Zaoberá sa určovaním budúcnosti a osudu jednotlivcov, skupín ľudí ako aj celých národov. Väčšina smerov astrológie je založená na zverokruhu a domoch. Najčastejším produktom astrológie je horoskop.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Astrológia

.
.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrologytranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Astrologietranslate
Zverokruh
http://sk.wikipedia.org/wiki/Zverokruh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9Brokruh
http://en.wikipedia.org/wiki/Zodiac – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Tierkreiszeichen – translate
Astrológia – domy
http://en.wikipedia.org/wiki/House_(astrology) – translate
Astrologický aspekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_aspect – translate

http://de.wikipedia.org/wiki/Aspekt_(Astrologie)translate
Ascendent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ascendent
http://en.wikipedia.org/wiki/Ascendant – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Aszendent_(Astrologie… – translate
Západná astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_ast…
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_astrologytranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Aszendent_(Astrologie… – translate
Babylónska astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Babyl%C3%B3nsk%C3%A1_…
http://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_astrology – translate
Helénská astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hel%C3%A9nsk%C3%A1_as…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_astrology – translate
Arabská astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_astrolog…
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_in_medieval… – translate
Indická astrológia
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9dsk%C3%A1_astr…
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_astrology – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Jyotisha – translate
Zoznam astrologických tradícií, typov a systémov
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_astrological_… – translate
Portál Astrológia
http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Astrology – translate
História astrológie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#Historie
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology#History – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_astrology – translate
Astrologické symboly
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologick%C3%A9_sym…
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrological_symbolstranslate
Významný astrológovia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Astrologie#V.C3.BDzna…
Klaudios Ptolemaios – známy astrológ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Claudios_Ptolemaios
Planéty v astrológii
http://en.wikipedia.org/wiki/Planets_in_astrology – translate
Astrológia a astronómia
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_and_astrono… – translate
Astrológia – Mesiac
http://goo.gl/GToHz – translate
Astrológia – Slnko
http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_(astrology) – translate
Astrologický software
http://en.wikipedia.org/wiki/Astrology_software – translate
Astrológia na internete
http://www.pannacz.com/astrologie.4.1/
http://www.astrolot.cz/
http://www.astro.com/astrology/in_vedic2_e.htm
http://www.astrologie.cz
http://www.inext.cz/astrologician/astrologie/
Encyklopédia slovenských a českých astrológov
http://www.volny.cz/apacific/
Astrolexikón
http://www.zverokruh.sk/astrolexikon/
Astrológia a horoskopy
http://wildweb.sk/astro/
Šamanská astrológia
http://shamanicastrology.com/
Digitálna medzinárodná astrologická knižnica
http://cura.free.fr/DIAL.html – translate
Astrológia
http://www.oranzovestranky.cz/view.php?cisloclanku…
Astro-ascendent
http://www.wildweb.sk/astro/ascendent.html
NOVÉ
Astrológia
http://www.zverokruh.sk/astrolexikon/

VEŠTECTVO

Darina Šimková

Veštenie je predpovedanie budúcich udalostí, osudu veštcom na žiadosť. Veštenie sa člení na extatické, znalecké a náhodné veštenie. Známou vešteckou knihou je I-ťing. V priebehu ľudských dejín vznikali rôzne veštenia, napríklad z drahých kameňov, mušiel, z letu vtákov, z vnútorností zvierat, rozhodených paličiek, či stebiel, z postavenia hviezd, dominových kociek, kontaktov s duchmi zomretých a hlavne rôznych druhov kariet.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C5%A1tenie

Viac sa dočítate po kliknutí dole

Čítajte ďalej

KABALA


Darina Šimková

Kabala – z hebrejčiny prijatie, schopnosť duše pochopiť nadprirodzené idey, tradícia – je mystický smer v židovskej filozofii, ktorý sa ňou vinie od počiatku a výrazné miesto nadobúda v 9. stor. až 13. storočí.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kabala

Kabala na wikipédii

Hermetická kabala
Praktická kabala
Merkaba
Kniha Genezis
Talmud
Tóra
Sefirot

FENG SHUI

Darina Šimková

Doslovný preklad feng shui je „vietor a voda“ – alebo jednoducho povedané prírodné prostredie. Cieľom feng shui je udržiavanie harmónie a rovnováhy vo vesmíre i v prírode.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Feng_%C5%A1uej

Feng shui na wikipédii
http://sk.wikipedia.org/wiki/Feng_%C5%A1uej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feng-%C5%A1uej
http://en.wikipedia.org/wiki/Feng_shuitranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Feng_Shuitranslate 

Cchi
Učenie feng shui vychádza z poznania, že všetko okolo nás pozostáva z energie. Táto energia má v rôznych krajinách rôzne názvy: v starej Indii sa nazýva – prána, v Japonsku – ki a v Číne – čchi. Je to vlastne náuka o harmónii života a bývania, a jej využívaní v prospech človeka.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cchi
http://en.wikipedia.org/wiki/Qitranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Qitranslate 

Jin a Jang
Feng-shui pracuje okrem iného aj s polaritou jinu a jangu.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jin_a_jang
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jin_a_jang
http://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yangtranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yangtranslate 

Ba gua – Pa-Kua
Schéma Pa-Kua je ďalší univerzálny systém, s pomocou ktorého môžeme identifikovať hlbšie príčiny problémov v živote ľudí, posúdením mikrokozmu, v ktorom človek žije – jeho miestností, pracovného stola ich umiestnení v priestore.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ba_guatranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Acht_Trigrammetranslate 

Geomantia -veštenie
Feng feng shui – doslova: vietor a voda je čínske umenie geomantie – veštenia,čiže výkladu prúdenia a smerovania zemských a atmosférických síl.
http://en.wikipedia.org/wiki/Geomancytranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Geomantietranslate 

Päť elementov
Feng shui využíva systém práce s tzv. piatimi elementami – voda, zem, drevo, oheň, kov a snaží sa medzi nimi nastoliť harmóniu prostredníctvom farieb, tvarov, materiálov, vôní i zvuku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C4%9Bt_prvk%C5%AF
http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_Xingtranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf-Elemente-Le…translate 

Luopan – Feng-shui kompas
Feng shui kompas sa používa ako poradca Feng shui.
http://en.wikipedia.org/wiki/Loupantranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Lo_Pantranslate 

Kompas – zariadenie určené na zisťovanie smeru ku severnému magnetickému pólu. Používa sa aj pri práci feng shui.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kompas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas
http://en.wikipedia.org/wiki/Compasstranslate
http://de.wikipedia.org/wiki/Kompasstranslate 

Vástu šástra
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1stu_%C5%A1%C3%…
http://en.wikipedia.org/wiki/Vastu_shastratranslate

Feng shui na facebook-u
https://www.facebook.com/pages/Feng-Shui/415217018…
https://www.facebook.com/ELFENGSHUI
https://www.facebook.com/pages/Feng-shui/112485522…
https://www.facebook.com/FengShuiLiving
https://www.facebook.com/eestiomafengshui
https://www.facebook.com/FengShuiTipsBlog

Feng-shui na internete
Feng shui perfectlife
http://www.fengshui-perfectlife.sk/
Feng shui softvér
http://www.fengshui.sk/
Feng shui Harmony – články o feng shui, škola feng shui, eshop.
http://www.fengshuiharmony.sk/
Projektovanie a bioenergetické ošetrovanie bytových a firemných priestorov.
http://www.fengshui-studio.sk/
Duchovné feng shui artstudia SY.
http://www.art-fengshui.eu/
Feng shui a harmonizácia priestoru a človeka.
http://www.fengshui-organizacia.sk/
Umenie feng shui s mandalami.
http://www.mandala-fengshui.eu/
Tradičné feng shui – Školenia, kurzy, semináre a prednášky.

http://www.tradicne-feng-shui.sk/
Bagua feng shui centrum
http://www.fengshui-a.sk/uvod
Feng shui a fotogaléria
http://www.lifestylefengshui.com/gallery.shtmltranslate
Tao feng shui.
http://www.taofengshui.eu/
Bagua Feng shui centrum. Poradenstvo, kurzy, e-shop.
http://www.bagua.sk
Feng shui poradenstvo.
Zoznam poradcov feng shui.
http://www.feng-suej.sk/katalog/feng-suej-poradcov…
Natur net s.r.o. Poradensko-konzultačná činnosť.
http://www.naturnet.sk/feng-shui-interieru
Feng shui bývanie – poradca pre feng shui štýl bývania.
http://www.fengsuej.biz/

Feng shui – články
Kuchyňa podľa princípov feng shui.
www.topkuchyna.sk
http://www.bydleni.cz/kategorie/Feng-Shui
Záhrada v štýle Feng shui.
http://www.kvetyazahrada.sk/zahrada-v-style-feng-s…
Záhrada v štýle feng shui alebo Čína na Slovensku.
http://www.mojdom.zoznam.sk/zahrada-fengshui
Feng shui – články
http://lepsiebyvanie.centrum.sk/feng-shuei/
Feng shui tipy
http://feng-suej-sk.blogspot.com
Teória feng shui a farby
http://www.jub.sk
Feng shui – sila farieb
http://www.wordwoog.estranky.sk/stranka/feng-shui
Feng shui-haj I.-V.
http://www.stavebnictvo.sk
Farebnosť doplnkov v kúpeľni podľa feng shui.
http://www.modrastrecha.sk/

Feng shui – e-shop
http://www.fengshui-a.sk/e-shop/produkty/1
http://www.fengshui-obchod.sk/
http://www.fengshui-perfectlife.sk/e-shop/
http://www.fengshuishop.sk/Sortiment.aspx?ktg=112
http://www.fengshuishop.sk/Sortiment.aspx?ktg=107
http://www.bielesvetlo.sk/bs/e-shop/feng-shui-dopl…

Feng shui – videá
http://www.youtube.com/watch?v=11ztPAIw-R0
http://www.youtube.com/watch?v=1GcSmgxMdbs
http://www.youtube.com/watch?v=4FFDmU13vC4
http://www.youtube.com/watch?v=8RTjiAGzYsY
http://www.youtube.com/watch?v=bkSU7RMg1pE
http://www.youtube.com/watch?v=Ddvav2XVktQ
http://www.youtube.com/watch?v=DmLK9FGFebc
http://www.youtube.com/watch?v=ez5yh0zkQ24
http://www.youtube.com/watch?v=fJ08eJ3oKcc

http://www.youtube.com/watch?v=j6lGW4gMFhc
http://www.youtube.com/watch?v=Kx3a39656bw
http://www.youtube.com/watch?v=LXs1ntvcwG8
http://www.youtube.com/watch?v=MNaCcKdVOrU
http://www.youtube.com/watch?v=sTOtOtO3vig
http://www.youtube.com/watch?v=USoJ3nTCts8
http://www.youtube.com/watch?v=ZiBXTfBaLVU 

Feng shui – videá – hudba
http://www.youtube.com/watch?v=_7QxoPZLRcs
http://www.youtube.com/watch?v=1lleBP7Ai7Q
http://www.youtube.com/watch?v=4KasrJM5WvE
http://www.youtube.com/watch?v=5c6tgN_cNoQ
http://www.youtube.com/watch?v=6ogPkoiA1HQ
http://www.youtube.com/watch?v=O9COfVciTyk
http://www.youtube.com/watch?v=tyKd2Ti5GiA
http://www.youtube.com/watch?v=uU6glQH4CnA 

Feng shui – videá – kompas
http://www.youtube.com/watch?v=aWvNoeX_CWc
http://www.youtube.com/watch?v=1LEWQlRiIDg
http://www.youtube.com/watch?v=C2L7uiPzv8I
http://www.youtube.com/watch?v=ZxMDSs8qTa4
http://www.youtube.com/watch?v=NoFXUJU0ZUk
http://www.youtube.com/watch?v=1HRntNm4WL8
http://www.youtube.com/watch?v=RZACnu2Ik-I

Feng shui – obrázky
http://goo.gl/Qviwc
http://goo.gl/17Iu4
http://goo.gl/slpqT
http://goo.gl/lj98h
http://goo.gl/5sXKZ