wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

SEMINÁRE: Cesta šamana

6Z
Darina Šimková

BRATISLAVA 19.-20.09.2015. Seminár Cesta šamana je zostavený na základe dlhoročných výskumov a bádaní antropológa Michaela Harnera. Na seminári si pod vedením lektora Marka Fedora osvojíte techniku šamanského cestovania, zažijete skúsenosti s víziami, získate kontakt s duchovnými spojencami. 
http://centrumrafael.sk/cesta-samana/

Cesta šamana

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=K0bqku-7ds4

Čo je to šamanizmus?
Šamanizmus je komplexný súbor správania sa, presvedčení a rituálov v rozmanitých kultúrach. Šaman má priamy kontakt s duchovnými bytosťami, s jedným resp. viacerými duchmi a má prísnu kontrolu nad zmeneným stavom vedomia, pri svojej práci využíva šamanské cestovanie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=samanske+cestovanie

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=shama…

Vieš kde nájdeš viac informácií o šamanizme? Fajn prehľad.
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/

SEMINÁRE: Cesta Šamana

6Z
Darina Šimková

BRATISLAVA 30. – 31.05.2015 – Centrum BAKHTIR Karola Ádlera 1. Na seminári Cesta šamana sa účastníci naučia prostredníctvom chrastidiel a bubnov vchádzať do relaxačného stavu, získať skúsenosti so svojimi šamanskými spojencami -silovým zvieraťom a…
http://www.neosaman.cz/udalosti/cesta-samana-zakla…

Cesta šamana
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=ggEkvWamcBY
 

Čo je to šamanizmus?
Šamanizmus je komplexný súbor správania sa, presvedčení a rituálov v rozmanitých kultúrach. Šaman má priamy kontakt s duchovnými bytosťami, s jedným resp. viacerými duchmi a má prísnu kontrolu nad zmeneným stavom vedomia, pri svojej práci využíva šamanské cestovanie.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanismus
 
 
Chceš hľadať na youtube?
https://goo.gl/y64PJy
 
Vieš kde nájdeš viac informácií o šamanizme? Fajn prehľad.
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/

SEMINÁR: Výroba šamanského bubna

1a-darinaV5
Darina Šimková

BRATISLAVA 24.05.2015 – Open Mind Centrum, Opavská 26. Seminár Výroba šamanského bubna, na ktorom si môžete vlastnoručne vytvoriť svoj vlastný šamanský bubon.
http://openmind.sk/Podujatia/Vsetky-kurzy/Vyroba-s…

Výroba šamanského bubna,
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=969_TAwUARk

Čo je to šamanský bubon?
Ako šamanský bubon sa označuje rámový bubon s nevysokým rámom, potiahnutý z jednej strany kožou. Zvuk dobre vysušeného a napnutého bubna obsahuje značný podiel vysokých frekvencií, ktoré doznievajú niekoľko sekúnd po údere a môžu pripomínať tibetskú misu. Nástroj je značne hlasný a veľmi dynamický.
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amansk%C3%BD_bu…
 
Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=samansky+bubon
 
 
Vieš, kde nájdeš viac informácií o šamanských bubnoch? 
http://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search…

SEMINÁRE: Šamanská divinácia – veštenie

6Z
Darina Šimková

BRATISLAVA 21. – 22.03.2015 –  Centrum Rafael, Narcisová 5. Účastníci semináru sa zoznámia so starými šamanskými divinačnými technikami, ktoré si budú môcť vyskúšať a naučiť sa ich používať v bežnom živote.
http://files.samanizmus-fss8.webnode.sk/200000059-…

Šamanská divinácie
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=2L_8KbTORk4

Tu som pre vás vytvorila zbierku videí o šamanizme, pozrite si prosím.
https://www.youtube.com/watch?v=9g592I-p-dc&l…

Čo je to šamanizmus?
Šamanizmus je súbor metód navodenia zmeneného stavu vedomia za účelom putovania v neobyčajnej realite a styku s duchmi. Šaman v komunite obyčajne vykonáva viacero úloh, je súčasne lekárom, kňazom, učitelom a stará sa o kultúrne veci každého jednotlivca.
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0amanizmus

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=%C5%A1amanizmus

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A…

Vieš kde nájdeš viac informácií o šamanizme?
https://facearcane.apoort.net/muzeum-samanstvo/

SEMINÁRE: Výroba šamanských bubnov

6Z
Darina Šimková

PLIEŠOVCE 22. – 23.11.2014 – Vzdelávacie centrum Zaježová Polomy 20. Na seminári Výroba šamanských bubnov bude pre vás nachystaný materiál a nástroje, aby ste si vyrobili vlastný bubon pod odborným vedením, spoznáte, čo pre vás konkrétny bubon znamená, akú úlohu hrá vo vašom živote, čo vám má priniesť. Lektor: Radek Zítka.
http://www.zivica.sk/sk/vzdelavacie-centrum/semina…

Výroba šamanských bubnov

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=q-z7QblL79o

Čo je to šaman?
Šaman je osoba, ktorá vo svojej komunite máva významnú pozíciu prostredníka medzi ľuďmi a svetom duchov, prípadne bohov, liečiteľa, veštca a psychopompa. 
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aman

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=%C5%A1amansk%C3%A9+bubny

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=shama…

Vieš kde nájdeš viac informácií o šamanských bubnoch?
http://shamanicdrumming.com/index.html
translate.google