wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

SEMINÁRE: Mai ram yoga a meridiánový qikung

V5
Darina Šimková

PRUŽINA 22. – 28.08.2015 – Priedhorie, Strážovské vrchy. Seminár Mai ram yoga a meridiánový qikung je vhodný pre začiatočníkov aj praktikantov rôznych foriem jogy alebo qikung.
http://bodymind.cvicte.sk/podujatia-3/mai-ram-yoga…

 Mai ram yoga, meridiánový qikung

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=mIxS1LWzrVc

Čo je to joga?
Základným cieľom jogy je oslobodenie duše od hmoty – telesnosti, aby sa duša priviedla do stavu čistého vedomia, získania jednoty alebo stotožnenia sa s božskou, či spirituálnou podstatou. Prostriedkom k tomuto cieľu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie – meditácia, askéza a isté telesné cvičenia. Mai Ram joga v súlade s metódou osobnej disciplíny môže prebudiť v človeku skryté duchovné sily, nasmerovať vedomie k sebauvedomeniu, udržuje perfektné fyzické a duševné zdravie…
https://sk.wikipedia.org/wiki/Joga

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=Mai+Ram+joga

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Mai+r…

Vieš kde nájdeš viac informácií o Mai Ram joge?
http://www.2012rok.sk/wp/joga-tai-chi-qi-gong/2677…

Kurz: Horolezecký kurz na skalách 1

V5
Darina Šimková

Manínska tiesňava 29. – 31.05.2015. Na Horolezeckom kurze na skalách sa naučíte základy horolezectva a pohyb na skalách, v platniach, komínoch, špárach aj previsoch, po úspešnom absolvovaní aj lezenie s horným lanom v skalných lezeckých terénoch ale aj na malých stenách.
http://rockstar.sk/horolezecke-kurzy/program-cena/…

Horolezecký kurz
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=GoYPPYUprVo

Čo je to horolezectvo?
Horolezectvo alebo alpinizmus je športová činnosť zameraná na vystupovanie a zliezanie vysokých vrchov a skál. Horolezectvo je prekonávanie skalných a ľadovcových horských terénov lezením pomocou horolezeckého výstroja.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountaineering
translate.google
 
Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=horolezectvo
 
 
Vieš, kde nájdeš viac informácií o horolezectve? 
https://www.cimax.sk/lieky/horolezectvo

KURZY: Kreslenie pravou hemisférou

V3
Darina Šimková

POVAŽSKÁ BYSTRICA 08.08. – 10.08.2014. Pre vás, ktorí si chcete vyskúšať svoje maliarske schopnosti je Kurz kreslenia pravou mozgovou hemisférou, na ktorých objavíte svoje nečakané možnosti. 
http://www.artbrain.eu/harmonogram.html 

Kurz kreslenia pravou hemisférou

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=TqYHI3N_vX0

Čo je to mozog?
Ľudský mozog je riadiaci orgán nervovej sústavy človeka. Riadi a kontroluje všetky telesné funkcie, ako je činnosť srdca, trávenie, pohyb, reč, myslenie, pamäť či vnímanie emócií.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mozog

Čo je to kreslenia pravou hemisférou?
Kreslenie pravou hemisférou je súbor cvičení, ktorými sa efektívne získavajú kresliarske zručnosti, nacvičuje sa spolupráca očí, mozgu a ruky a aktivizuje sa pravá hemisféra. 
http://www.2012rok.sk/wp/poezia-umenie/13569-kresl…

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=Kreslenie+pravou+mozgovou…

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=kresl…

Vieš kde nájdeš viac informácie o kreslení pravou hemisférou? 
http://zivot.azet.sk/clanok/9054/neuveritelne-na-k…