wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MÚZEUM: SLOVENSKÝ RAJ


Darina Šimková

DARINA MÚZEUM: VIDEÁ A OBRÁZKY SLOVENSKÝ RAJ
Turistika je veľmi obľúbená záujmová činnosť (šport, koníček, hobby) spočívajúca v krátkodobom cestovaní a poznávaní prostredia, krajiny, pamiatok, zvykov a ľudí. Klasická turistika je pešia, cykloturistika, mototuristika.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turistika

Viac sa dočítate po kliknutí dole
Čítajte ďalej