wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

MEDITAČNÁ TURISTIKA


Darina Šimková

Pre všetkých záujemcov o turistiku som založila mapu, ktorú som nazvala Meditačná turistika. Prečo? Nájdete si tu zaujímavé miesta, ktoré sú vhodné aj na ľahké meditáce. Budeme ju postupne dopĺňať o ďalšie meditačné oblasti, ak viete o takom mieste – pošlite, rada ich umiestnim na mape a môžeme si spoločne zameditovať. Kliknite si prosím na:
http://goo.gl/eTF1D

Slovenský raj

Súľovské skaly
V tejto lokalite môžete meditovať, ezoterik sem môže prísť rozjímať nad pravekou kultúrou. Je známe, že v tejto oblasti zimovali pravekí ľudia, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/sulovske-skaly/

Pustý hrad
V tejto lokalite môžete meditovať a to osoby senzibilné a schopné sa naladiť aj veštecky tak, že si v mysli vybavujú tarotové karty a uvádzajú sa do, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/pusty-hrad/

Jelenec-Staré hory
V tejto lokalite môžete meditovať, geologické podložie v týchto oblastiach vytvára efekt, dokážeme sa tak naladiť na anjelské sféry a meditovať. Keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/jelenec/

Lačnovská tiesňava
V tejto lokalite môžete meditovať, v začiatočnej časti Tiesňavy sa nachádza takzvaná dračia žila. Ide o anomáliu v podloží, ktorá vytvára zvláštne, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/lacnovska-tiesnava/

Hrad Devín
V tejto lokalite môžete meditovať, usadnite do kľudu a zamerajte svoju myseľ na Slovanské božstvá a môžete, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/hrad-devin/

Jasenovský hrad
V tejto lokalite môžete aj meditovať, usadnite na zrúcanisku hradu alebo sa tam na diaľku premostite a môžete popracovať na vašej lepšej, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/jasenovsky-hrad/

Marhát
V tejto lokalite môžete meditovať, usadnite na danom vrchu alebo sa na diaľku skoncentrujte na dané miesto a to tak, keď chcete vedieť viac, kliknite si na:
https://facearcane.apoort.net/marhat/

Tunguzský meteorit – Sibír
Meditácia na diaľku – Nalaďte sa vo vnútri sexuálne a tak pohodovo. To dokáže preniesť vašu myseľ k miestu, kde padol tunguzský meteorit –  len to musíte chcieť. Myseľ sa spojila s daným miestom a skúste analyzovať svoje pocity z tohto prepojenia.
https://facearcane.apoort.net/tunguzsky-meteorit-si…

Vápenná – Roštún
Meditácia na diaľku: Keď nemôžete na vyhliadku fyzicky, vôbec to nevadí. Preneste sa tam cez vlastné sexuálne energie ako keby ste tam mali objekt svojej lásky. A psychicky vás to prenesie na dané miesto a je to príjemný pocit.
https://facearcane.apoort.net/vapenna-rostun/

Popigaj kráter – Sibír
Meditácia na diaľku: Nalaďte sa v predstavách ľahko sexuálne, skoncentrujte sa na dané miesto a to tak, ako keby tam boli krásne ženy, muži. Sexuálne energie vám pomôžu mentálne sa preniesť na miesto kde je kráter, pokúste sa analyzovať svoje pocity z tohto napojenia.
https://facearcane.apoort.net/popigaj-krater-sibir/

Rozhľadňa púchovskej doliny
Meditácia na diaľku: Preneste sa sem v mysli cez ľahké sexuálne energie a nalaďte sa pohodovo. To vám pomôže preniesť vašu myseľ na miesto, kde je postavená rozhľadňa. Napojte sa na to miesto a skúste analyzovať svoje pocity z tohto prepojenia.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-puchovskej-…

Sopka Mayon – Filipíny
Meditácia na diaľku: Pohodlne si sadnite, stíšte sa, v predstavách sa ľahko sexuálne nalaďte, mentálne si predstavujte, že ste si našli objekt svojej lásky niekde na Filipínach. V mysli sa tak cez sexuálne energie ľahšie premostíte na Filipíny do lokality sopky Mayon, pokúste sa analyzovať svoje pocity z tohto napojenia.
https://facearcane.apoort.net/sopka-mayon-filipiny/

Stonehenge – Anglicko
Meditácia: Pozerajte si obrázky tejto kultovej stavby. Predstavte si jednu časť tejto kultovej stavby a zmeňte tvar svojho tela na kus kameňa pred sebou: Stali ste sa kusom kameňa a niekto pozmenil kamene tejto kultovej stavby na kusy vášho tela v rôznych pozíciach.
https://facearcane.apoort.net/videa/

Rozhľadňa na vrchu Sitno
Meditácia: Pozerajte sa do diaľky a potom si zatvorte oči a to, čo ste videli, si predstavte ako vstupuje do vás a stáva sa vašou súčasťou. A skúste si vnútorne povedať, že by ste sa mali častejšie pozrieť aj do svojho vnútra: Teda svet okolo vás je bohatý, ale ten vo vnútri vás je tiež super.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-na-vrchu-si…

Cheopsova turistika
Meditácia: Pozerajte si obrázky tejto pyramídy. To vás vhodne naladí a môžete začať meditovať do vnútra pyramídy. Ak vás niečo trápi, môžete si tento pocit v predstavách doslova natlačíť očami do pyramídy, kde sa sústredíte na nejaký vhodný bod. Zrazu pocítite, ako sa trápenie vytráca a nastupuje pohoda. Môžete skúsiť dať do pyramídy pocit nechuti na niečo sa koncentrovať a spraviť to. Znovu cítite, že sa nechuť pozvoľna mení na chuť niečo spraviť a podobne.

Devínska Kobyla
Meditácia: Prehliadnem si okolie. Pozriem sa na všetky svetové strany a vychutnám si pohľady do diaľky. Zatvorím si oči a postupne sa ponáram do svojho vnútra a prepadám sa cez seba do stredu zemského jadra a stávam sa planétov Zem. K tomu príjemné energie lásky a dobroty k všetkému živému.
https://facearcane.apoort.net/devinska-kobyla/

Rozhľadňa Panská Javorina
Meditácia: Vystúpila som na túto rozhľadňu a bol to super výhľad. Tak ako na videách, ktoré sú o tejto rozhľadni. Potom som sa oprela o zábradlie a spomenula som si na osoby, ktoré sú celé pokrivené: jedno plece som si dala vyššie a ruky do čudnej polohy. Jedna noha prehnutá do zadu. A celkovo pocit, že mám niektoré svaly voľné a niektoré napäté. A to je tá správna pozícia na uvoľnenie mojej mysle a jej plávanie do priestoru. Viete o tom, že osoby pokrivené a znetvorené dokážu svoju psychiku dostať do kozmu? Pozor, aby ste si to nezamieňali s cestovaním do vlastnej fantázie. A môžete to skúsiť aj osobne.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-panska-javo…

Rozhľadňa Veľká Homoľa
Meditácia: Stojím na rozhľadni a poobzerám sa okolo seba. Zatvorím oči a svoju koncentráciu usmerním do stredu svojej hlavy a predstavím si v strede hlavy malé postavičky o veľkosti malíčka a trénujem predstavivosť. Zo spomienok ťahám do stredu hlavy všetky predstavy o prstoch, ktoré mám uložené v spomienkach. Pokiaľ nemôžem sem vycestovať, tak sa na rozhladňu prenesiem v pocite sexuálnych energií a zamilovanosti ako keby vás tam čakala milovaná osoba. A cvičíte mentálne prenesenie psychiky na dané miesto. Chce to trpezlivosť.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-velka-homol…

Rozhľadňa Na Hôrke
Meditácia: Pokochajte sa okolitým pohľadom na všetky strany. Zatvorila som oči a začala som sa preliečovať. Toto miesto je dobré na preliečenie svojich orgánov. Pokiaľ nemáte čas a nemôžete navštíviť túto vyhliadku nevadí, stačí sa naladiť do zamilovanosti a jednoducho mať rád toto miesto a mysľou sa na danú rozhladňu presunúť. A to je ten najlepší mentálny výcvik ako sa niekde mysľou presunúť. A keď sa sem mysľou presuniete, tak začnite s liečbou.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-na-horke/

Rozhľadňa Drieňová
Meditácia: Rozhliadnite sa okolo seba a ponorte sa vo svojich predstavách do doby pravekej a pokúšate sa vnímať, že tu sú pozostatky pravekej kultúry. Pokiaľ na túto rozhladňu nemôžete fyzicky. Tak je tu mentálne činnosť. A to zamilovanosť a ako by vás na rozhľadni čakala milovaná osoba a prepojíte si svoju myseľ doma na toto miesto. A spustíte praveké predstavy a čo tu bolo magické.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-drienova/

Kláštorisko
Meditácia: Skoncentrujte svoju pozornosť na toto miesto na mape, pozrite sa na najbližší strom a spojte predstavu seba do podoby stromu. Robte to tak dlho, kým sa nestanete stromom. Keď uveríte, že vaše telo sa stalo stromom, tak vaša myseľ začne putovať. Bioenergie tela sa odpútajú od magmatického jadra zeme.
https://facearcane.apoort.net/klastorisko/

Rozhľadňa Skorušina
Meditácia: Preneste sa v pocite zamilovanosti na danú rozhľadňu a nechajte si stiahnuť psychiku do magmatického jadra planéty Zem. Ide to pod povrch zeme a nesie vás to geopatogénnymi anomáliami okolo planéty Zem. Psychika človeka zlaďuje magnetické prúdy slnečnej sústavy. A aj toto je meditácie.
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-skorusina/

Soľná baňa Wieliczka
Asi si každý už vyskúšal relaxáciu v soľnej jaskyni a mal z toho príjemný zážitok. A po návšteve soľnej bane,  kde je plno umeleckých a historických sôch z kamennej soli. Je celkom známe, že inhalácia  a pobyt v soľnej jaskyni je pre prospech zdravia. A čo takto si spraviť takú menšiu soľnú jaskyňu priamo v dome alebo v byte.
https://facearcane.apoort.net/solna-bana-wieliczka/

NOVÉ 

Rozhľadňa na Kloptáni
Meditácia: Pokiaľ sem nemôžete vycestovať, dá sa meditovať aj na diaľku. Stačí, ak sa mentálne prenesiete s pocitom zamilovanosti ako keby vás tam čakala milovaná osoba. A tak si cvičíte mentálne prenesenie psychiky na dané miesto. Chce to iba čas a trpezlivosť. 
https://facearcane.apoort.net/rozhladna-na-kloptani…

Kriváň – Vysoké Tatry
Meditácia: Mentálne sa prenesiem na dané miesto v pocite, že tam na mňa čaká milovaná osoba a potom z tohto bodu môžem prenikať psychicky do slnečnej sústavy a na obežné dráhy jednotlivých planét. Mám pocit, že som sa zmenila na strom a ruky sa potočilo do tvaru konárov a nohy do tvaru koreňov. Som vlastne konečne strom šamanov, ktorý má korene tu na planéte zem a konáre podopierajú planéty našej slnečnej sústavy.
https://facearcane.apoort.net/krivan-vysoke-tatry/

Tomášovský výhľad – Slovenský raj
Meditácia: Keď budete stáť na tomto mieste a pozriete sa do diaľky ako keby ste sa zrazu pozerali do svojho tela a do vnútra orgánov v tele. A je to vlastne meditácia ako je dôležité pre človeka žiť do svojho vnútra a spoznať svoje orgány v tele a naučiť sa šamansky s nimi komunikovať.
https://facearcane.apoort.net/tomasovsky-vyhlad-slo…

EZOTERICI NA MAPE

Darina Šimková

Pre všetkých záujemcov o ezoteriku a liečiteľstvo som založila mapu, ktorú postupne dopĺňam o ďalšie kontakty na terapeutov a poradcov z oblasti ezoteriky, ak máte niekoho – pošlite, spoločne podporíme ezoteriku na Slovensku. Kliknite si prosím na:
http://goo.gl/NJrIT

NOVINKY – pribudli nám nové kontakty z oblasti:

Terapeuti-jasnovidci:
Sato-anjelský terapeut-duchovný poradca, veštecký expert, jasnovidec
https://www.facebook.com/anjelsky.sato
Ján Koller-Vehuel-terapeut, veštec
http://www.vehuel.sk/
Lesná Víla Serafína-jasnovidka a liečiteľka
http://facebook.com/lesnavila.serafina

Regresná terapia
Mgr.Mária Fehérová
http://www.astro-relax.sk/
Marcel Matisko
http://www.marcelmatisko.sk/

Numerológia
Katarína Kubalíková
http://www.numero.sk/
Ing. Svetlana Guzmanová
https://www.facebook.com/svetlana.guzmanova

Reiki, Anjeli, Psychoterapia, Hypnoterapia
Miloš Šnajdr
http://www.snajdr.sk/

Homeopatia
Dr.Jana Kolenová, SAKHom
http://www.homeopat-kurzy.sk/

Terapie, reiki, arolo, numerológia
Silvia Kramer
www.therapy.sk/

Liečivé mandaly, feng shuei
Ľubomír Slejzák
http://www.mandala-fengshui.eu/
http://www.art-fengshui.eu/
http://www.mandalafortheworld.com/

Veštenie
Veštica Nia
http://www.monikania.estranky.cz/

Moja Škola Života
http://www.mojaskolazivota.sk/
e-shop-minerály, drahé kamene, feng shui
Bc. Janka Porubanová 
http://www.rajskazahrada.sk/

e-shop-audio prednášky, zdravá výživa
Jozef Luptak
 
Gemmoterapia, svetelná terapia, masáže
Ing. Eva Karabinošová
 
One brain-konzultant facilitátor, Advanced inštruktor
Jaroslav Karban
 
Harmonické stravovanie-kurzy, semináre
Mgr. Antónia Mačingová

Veštenie, horoskopy, feng shui, poradenstvo, kurzy
Janka-Avelange
http://janka-avelange.webnode.sk/

e-shop-vitamíny, vitamínové doplnky, kozmetika
PDB, Nitra
http://www.pdbnitra.sk/ 

Terapeut-masáže amma, klasická, reflexná a iné
Slniečková-František Herzáň
http://slnieckova.sk/

Masáže, soľná baňa, vírivky
Sereď-Orient Spa
http://orientspa.longtail.sk/

Ájurvédske indické masážne centrum
Darsana, Bratislava
http://www.darsana.sk/

Intuitívny životný koučing, etikoterapia
Mgr.Vladimír Červenák
http://www.advaita.sk/

Tantrické masáže
Tantra-Tara-Bratislava
http://www.tantra-tara.sk/

Liečiteľ, spisovateľ
Vladimír Michalec
http://www.vladimirmichalec.com/

Tai chi, chi kung, qi gong
Taiji club-Bratislava
http://www.taijiclub.sk/

Čajovňa Klopačka
Banská Štiavnica
http://www.klopacka.com/

Čajovňa na Zámku
Zvolen
http://www.cajovnanazamku.sk/

Čajovňa Levice hrad
http://cajovnalevice.net/

Čajovňa Ephesus
Prešov
http://eventcajovnaephesus.meu.zoznam.sk/

Čokočajovňa
Senica
http://www.cokocaj.sk/

Silvova metóda
ALFAMILIA-Košice
http://www.alfamilia.sk/
http://www.silvovametoda.sk/

Liečivé-kamene
Marcela Bubeníková
Bratislava
http://www.liecive-kamene.sk/

Veštenie
Zita Čelková – KASTALIA
Dubnica/Váhom
http://www.kastaliavestenie.sk/

Dobrá čajovňa
Prevádzkuje Mgr.Daniel Dojčák
Košice
http://www.dobra-cajovna.sk/

Škola čchi-kungu a tai-chi
Ing.Beáta Lubyová
Košice
http://www.tajci.sk/

Čajovňa Shangrila
Bratislava
http://www.cajovnashangrila.sk/

Čajovňa Dobromila
Piešťany
http://dobromila.sk/

Jogín, astrológ
Peter Mišík
Košice
http://www.petermisik.sk/

Ľudový liečiteľ
Štefan Zakuťanský
Bardejov
http://www.samoliecba.szm.com/

Duchovné poradenenstvo Zdenka
Zdenka Smetanková
Košice
http://duchovneporadenstvozdenka.tym.sk/

Čajovňa u dobrých ľudí
RNDr. Vladimír Ondejčík, RNDr. Alenka Ondejčíková
Nitra
http://www.e-tea.eu/

Yoga vidyalaya yoga vidyalaya
Bratislava
http://fredyyoga.webnode.sk/

Čajovňa AMANA
Košice
http://amana108.wordpress.com/

Astrológ
Enki Hogh
Martin
http://www.astrologickeporadenstvo.sk/

RAJJA-Centrum kreatívneho vzdelávania a poradenstva
Viera Kolpaská
Dobšiná
http://www.rajja.eu

Čajovňa Za Rohom
Valéria a Dušan
Žiar nad Hronom
http://www.cajovnazarohom.sk/o-nas

NOVÉ

Čajovňa Eufrázia
Bratislava
http://www.eufrazia.ginkopro.com/ 

Feng Shui Harmony
Martina Timková
Košice
http://www.fengshuiharmony.sk/ 

FENG SHUI perfect life
PhDr. Radka Aľakšová
Šaľa
http://www.fengshui-perfectlife.sk/