wiwiwiiter Dariny Šimkovej fórum FA 

   

DIGITÁLNA VÝSTAVA: Slnovrat


Darina Šimková

Slovania patria k najstarším obyvateľom Európy. Ich pravlasť sa pravdepodobne rozprestierala severne od Karpát medzi stredným tokom Dnepru a Vislou. Nakoľko sa slovanské kmene rozrastali a v v zakarpatskej oblasti sa už nedokázali uživiť, museli sa preto sťahovať do nových sídiel a tak v 4.-6. st. n. l. obsadili rozsiahle územia v južnej, strednej a východnej Európe. Spoznajte históriu Slovanov a skúste sa ňou inšpirovať.

História Slovanov na Wikipédii
Prvé zmienky o Slovanoch na našom území sú na prelome 5.-6. st. n. l. Na čele slovanských kmeňov stáli náčelníci, ktorých volili rodoví starešinovia. V čase vojnového nebezpečenstva si volili spoločného vojvodu. Zaoberali sa prevažne roľníctvom, boli tiež dobrí poľovníci, rybári a včelári.
 

Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_peoples – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawen – translate

Zoznam slovanských bohov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovansk%C3%BD…
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Slavic_mythol… – translate

Kategória – slovanskí bohovia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Slovan…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Slovan%C5%A…
http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Slawische_G… – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Slavic_deiti… – translate
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Slavic_gods – translate

Slovanské pohanstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_pohans…

Slovanská mytológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytol%…
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_mytolo…
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_mythology – translate
http://de.wikipedia.org/wiki/Slawische_Mythologie – translate

Kategória: Slovanská mytológia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Slovan…
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Slavic_… – translate

SLNOVRAT ZIMA


Darina Šimková

UPÚTAVKA – VÝSTAVA – SLNOVRAT ZIMA
Vítame Vás v katalógu, ktorý sa venuje výstave Slnovrat Zima. Priebežne dopĺňame.
http://www.slnovrat.apoort.net/

Slnovrat ZIMA

Vítam tu všetkých, ktorí sa radi vrátia k  magicky začarovanému zimnému slnovratu  a obnovme tak naše pôvodné tradície. Spoločne sa vytešme a uctime si silu SLNKA a jeho božstiev,  v zimnom ohni nájdime dočasne stratené slnko a jeho magickú silu rodiť a splodiť. Prajem všetkým Slnovratníkom, aby sa dočkali JARILA a jeho magickej sily zrodiť v nás magické slovanstvo.