wiwiwiiter Lenky Švábovej + Dariny Šimkovej fórum FA 

   

WEBY: OZ Túlavá labka


Darina Šimková

Ahojte priatelia, každé opustené či nechcené zvieratko si zaslúži domov. Tím mladých ľudí, ktorí majú radi zvieratá založil OZ Túlavá labka, snažia sa pomáhať zvieratám hlavne priamou záchranou, prostredníctvom dočasných opatier, majú depozitné miesta pre psíkov a mačky…
http://www.tulavalabka.sk/

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=Qaw_7V7nWAU

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=utulk…

WEBY: Detská farma Gazdáčik

6Z
Darina Šimková

WEB: Detská farma Gazdáčik Privát Hájovňa v Banskej Belej je pre deti materských škôl – animoterapia, detské jazdecké kurzy, letné kurzy gazdovania, ale aj pre milovníkov zdravého životného štýlu, jogy, pilatesu, rôznych duchovných smerov, bylinkárov…
http://www.gazdacik.sk/

Gazdáčik-Privát hájovňa
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=hiIa5LXP2jA 

Čo je to animoterapia?
Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Špeciálnymi metódami animoterapie sú hipoterapia – terapia s použitím koní, canisterapia – terapia s použitím psov a felinoterapia – terapia s použitím mačiek.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Animoterapia

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=detsk%C3%A1+farma

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Detsk…

Vieš kde nájdeš informácie o Privát Hájovni?
http://www.megaubytovanie.sk/privat-hajovna

PODUJATIE: Burza minerálov Banská Štiavnica

V6
Darina Šimková

BANSKÁ ŠTIAVNICA 10. – 11.09.2014 – Ako každý rok, aj tento rok sa bude konať v Banskej Štiavnici Tradičné stretnutie zberateľov minerálov, fosílií a drahých kameňov počas osláv Salamandrové dni 2014 – osláv bohatej štiavnickej histórie a tradícií… 
http://www.banskastiavnica.sk/obcan/kalendar-poduj…

Burza minerálov Banská Štiavnica
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=sxUi7PaPp_M

Čo je to minerál?
Minerál alebo nerast je za normálnych podmienok kryštalický, prirodzene sa vyskytuje v prírode, v zemskej kôre vzniká v dutinách, tavenine magmy, trhlinách kryštalizáciou (tvorením kryštálov) z tavenín, z roztokov alebo z plynov.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%A1l

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=miner%C3%A1ly

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Colec…

Vieš kde nájdeš viac informácií o mineráloch? 
http://mbs.ic.cz/

WORKSHOP: Arteterapia a meditácia

V6
Darina Šimková

BANSKÝ STUDENEC 28. – 31.08.2014. Workshop Arteterapia a meditácia je určený pre tých, ktorí sa chcú o arteterapii a meditácii dozvedieť viac, získať informácie a vedieť nové poznatky využiť ako inšpiráciu vo svojej práci, pre osobnostný rast alebo si nimi spríjemniť každodenný život.
http://nervuska.sk/index.php/arteterapia/workshop-…

Workshop Arterapia a meditácia
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=s-RWYiQW-lg

Čo je to meditácia?
Meditácia alebo meditovanie je činnosť, pri ktorej sa uvedenie psychika človeka do stavu hlbšieho sústredenia sa, meditácia je otváranie psychických prenikov do seba a odtiaľ do vonkajšieho sveta okolo nás. http://sk.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1cia

Čo je to arteterapia?
Arteterapia je liečba umením. Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov. Využíva tvorbu ako je kresba, maľba, koláž, práca s hlinou alebo iným materiálom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Arteterapia

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=Arteterapia

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=Artet…

Vieš kde nájdeš viac informácií o meditácii? 
http://www.martinus.sk/?uMod=list&uTyp=search…

PODUJATIE: Banská Štiavnica – sprístupnené bane

oprava
Darina Šimková

Ahojte priatelia, chystáte sa navštíviť Banskú Štiavnicu? Máte príležitosť navštíviť aj banícke a technické pamiatky – štôlne, šachty, ťažné veže, haldy, tajchy. Medzi najvýznamnejšie technické pamiatky sa zaraďuje 33 štôlní a šácht, 5 dobývok, 24 vodných nádrží – tajchov a 8 iných banských objektov.
http://www.banskastiavnica.sk/navstevnik/banicke-d…

Banská Štiavnica- sprístupnené bane
.

Darina odporúča: Pokiaľ sa vám video nespustilo, kliknite si prosím na youtube adresu:
https://www.youtube.com/watch?v=yX9i4fB76kw

Čo je to baníctvo?
Baníctvo tiež banský alebo ťažobný priemysel je ťažba nerastných surovín (minerálov, rúd, nerúd a fosílnych palív) prípadne ďalších nerastných surovín zo Zeme, obyčajne povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ban%C3%ADctvo

Chceš hľadať na Google?
https://www.google.sk/#q=Bansk%C3%A9+m%C3%BAzeum+v…

Chceš hľadať na youtube?
https://www.youtube.com/results?search_query=bane+…

Vieš kde nájdeš viac informácií o baníctve v banskoštiavnickej oblasti? 
http://www.prvybanickyspolok.sk/